skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Datagedreven werken: Data analist

Datagedreven werken: module Data Analist

De data analist is verantwoordelijk voor het omzetten van een veelheid aan data in betekenisvolle informatie. De data analist analyseert de data aan de hand van onderzoeksvragen en hypothesen en gebruikt statistische technieken om tot een antwoord te komen. Vervolgens wordt het resultaat op een begrijpelijke manier gevisualiseerd en gepresenteerd.

Tijdens de Opleiding Datagedreven werken leert u onderzoeksvragen en hypothesen zelfstandig formuleren en toetsen, welke technieken toe te passen, en hoe u het resultaat kunt visualiseren en presenteren.

Deze module is een onderdeel van de opleiding Datagedreven werken maar kan ook als losse training gevolgd worden. Tijdens de opleiding zullen opdrachten in R/ RStudio uitgevoerd worden.

Inhoud van de module Data Analist (20 weken)

– Kennismaking met onderzoek en statistiek in brede context
– Beschrijvende statistiek en datavisualisatie
– Relatie tussen twee variabelen (correlatie, t-toets en chi-kwadraat)
– Verdieping toetsende statistiek en lineare regressie
– Een-weg en twee-weg ANOVA
– ANCOVA en multiple regressie
– Within-subjects data
– Categorische data-analyse
– Nonparametrische data-analyse
– Onderwerpen naar keuze
– Toetsing en afsluiting

Vereiste vooropleiding en vaardigheden Data Analist Traineeship

Om deze module succesvol af te sluiten wordt van de deelnemer een bepaald kennisniveau verwacht.
– Minimaal afgeronde HBO
– Basiskennis databases
– Basiskennis ICT-systemen
– Basiskennis wiskunde en statistiek
– Kennis van R op het niveau van module Data Engineer

Wat levert deze studie u op?

De opleiding tot data analist draagt bij tot de volgende competenties:

  • Inzichten in statistische technieken en methoden;
  • De keuze voor een specifieke analyse adequaat kunnen verantwoorden;
  • Grondige kennis van de achtergrond van de behandelde statistische analyses;
  • Analyses verantwoord kunnen toepassen op concrete onderzoeksvragen en de hieruit voortkomende resultaten zelfstandig kunnen interpreteren en rapporteren;
  • Grondige kennis van het managen van de groeiende stroom aan (gestructureerde en ongestructureerde) gegevens en het waarborgen van de kwaliteit hiervan.

Examen en diploma

De opleiding Data Analist wordt afgesloten met een toets waarbij verschillende analyses aan bod komen.

Deelnemers krijgen 180 minuten de tijd om een multiple choice vragen (20 minuten) te beantwoorden en een script te schrijven in R waarbij alle aspecten van datamanagement, datavisualisatie en rapportage aan bod komen. Daarnaast zul je een onderzoeksvraag uitwerken en presenteren.

Na succesvolle afronding ontvang je het (deel) certificaat Data Analist

Studieduur en kosten module data analyse

De opleiding Datagedreven werken duurt 10 dagen verdeeld over 20 weken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de cursusperiode gemiddelde zes uur per lesdag besteden aan thuisstudie, dat komt neer op 3 uur per week. De opleiding Datagedreven werken is daardoor goed te combineren met een baan.

Studiekosten

Twee keer voordeel:
– De opleidingskosten van Tridata zijn BTW-vrij (BTW 0%) en dat scheelt u 21% aan kosten.
– De belastingdienst betaalt mee aan uw opleidingskosten. Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven, is maximaal € 15000,-.

Neem voor meer informatie contact op met Tridata over de opleidingskosten en de uitgebreide beschrijving van de modules Data Engineer, Data Analist en Data Scientist.

Statistiek met R

Discovering Statistics using R

Opleiding Datagedreven werken: Data Scientist | Data analist| Data Engineer

Back To Top