skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Opleiding Datagedreven werken | data engineer | data analist | data scientist

Veel (moderne) organisaties hebben als doel om meer ‘datagedreven’ te werken. Het vermogen van organisaties om data (‘big data’) om te zetten in kennis en inzichten wordt steeds belangrijker. Organisaties zien een toenemende behoefte aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om data om te zetten in actiegerichte inzichten.

In dit kader heeft Tridata een brede opleiding voor data scientists, data analisten en data engineers, die qua structuur aansluit bij de stappen in het CRISP-DM model.

CRISP-DM model methodologie

In dit Cross Industry Standard Process for Data Mining wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1) het begrijpen van de business
2) het begrijpen van de data
3) data voorbereiden
4) data modelleren
5) model-evaluatie
6) uitrol (in productie nemen)

Inhoudelijk zoeken organisaties naar een opleiding die een breed scala aan data-wetenschappen en data-engineering technieken behandelt. Om in deze behoefte te voorzien, heeft Tridata een breed ontwikkelprogramma genaamd ‘Datagedreven werken’ ontwikkeld.

De opleiding Datagedreven werken duurt 30 dagen (plus 1 middag), verdeeld over 6o weken en bestaat uit 4 onderdelen, die ook los te volgen zijn:

Opleiding Datagedreven Data Engineer
Opleiding Datagedreven Data-analyse
Opleiding Datagederven Data Science
Ethiek en Data Governence

De module Ethiek en Data Governence is verplicht voor alle deelnemers.

Voor wie is de opleiding Datagedreven werken bedoeld?

De opleiding Datagedreven werken is zowel geschikt voor personen die zich bezighouden met het omzetten van data in ‘actionable insights’ als voor personen die de resultaten van en behoefte aan dergelijke actiegerichte inzichten moeten definiëren en beoordelen (tactisch en strategisch management).

Het volgen van het volledige programma leidt op tot een breed inzetbaar, of juist een gespecialiseerd data professional met ervaring met uiteenlopende data-gerelateerde vraagstukken.

Het is mogelijk om de onderdelen los te volgen of om een programma op maat in te richten.

Het lesprogramma is gebaseerd op de programmeertaal R, maar kan ook worden gevolgd in Python.

De Tridata methode

Tridata hecht waarde aan een combinatie van gegronde theorie en de praktische toepassing ervan. Elke cursusdag bestaat daarom voor ongeveer de helft uit presentaties en voor de andere helft uit hands-on opgaven, zodat deelnemers de gepresenteerde theorie meteen in de praktijk kunnen toepassen. Bovendien heeft elke deelnemer dan aan het eind van de opleiding een aantal werkende voorbeelden over een breed scala van data analyse en data science technieken.

De deelnemers gaan praktisch aan de slag en worden gestimuleerd om een eigen casus in te brengen.

Tools en studiemateriaal

R-base, R-Studio, Python
Voor deelname aan de opleiding Datagedreven werken is een eigen laptop noodzakelijk. Het voordeel van een eigen laptop is dat je dan de software en opgaven in je eigen omgeving hebt, zodat je eenvoudig thuis aan de cursus kunt werken.

Naast de readers, slides en de opgaven die de docenten hebben ontwikkeld, maken zij gebruik van o.a. de volgende boeken:

– Statistical Data Cleaning with Applications in R,   by ( Tridata docenten) Edwin de Jonge Mark Van Der Loo.
– An Introduction to Statistical Learning, by Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Daniela Witten, Gareth James
– Discovering Statistics Using R, by Andy Field
– R for Data Science, Garrett Grolemund Hadley Wickham
– Python Data Science Handbook, by Jake VanderPlas
– Text Mining with R: A Tidy Approach,  by Julia Silge and David Robinson
– Forecasting: principles and practice, by Rob J Hyndman, George Athanasopoulos

De boeken worden uitgedeeld aan de deelnemers bij aanvang van de modules.

Waarom kiezen voor de Datagedreven opleiding van Tridata?

  • Tridata is het enige instituut wat een door de Vereniging voor Statistiek & Operationele Research (VVS-OR) erkende opleiding statistiek aanbiedt.
  • Tridata is het eerste instituut in Nederland dat begonnen (2005) is met het verzorgen van kwantitatieve cursussen en opleidingen zoals Data Science opleidingenprogrammeren in R en statistiek.
  • De opleiding Datagedreven werken van Tridata is een multidisciplinaire opleiding die wordt gegeven door verschillende docenten met ruime ervaring op het gebied van statistiek, R programming, Python, statistical modeling en machine learning, tekstanalyse, big data, Tekstmining, datavisualisatie en datamanagement & cloud computing. De docenten hebben diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in boeken en tijdschriften. De docenten hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de open source statistical software. Zij hebben R en Python packages geschreven en gepubliceerd.

Planning en locatie

De opleiding Datagedreven werken start op vrijdag 1 oktober 2021 in Utrecht en wordt om de vrijdag  gegeven.

Cursuslocatie

Europalaan 400, 5e verdieping

3526 KS Utrecht

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 uur tot 16:00 uur met uitloop tot 16:30 uur.

Aantal deelnemers

Gelet op het intensieve en interactieve karakter van de Opleiding Datagedreven werken worden maximaal tien deelnemers toegelaten.

Certificering

Deelnemers krijgen per module een deelname certificaat van Tridata. Na afloop kunnen de deelnemers eveneens deelnemen aan het INFORMS examen voor de internationaal erkende titel Certified Analytics Professional (CAP). De daaraan verbonden kosten komen voor de rekening van de deelnemer.
*N.B. Voor CAP certificering is minimaal 3 jaar relevante werkervaring vereist.

Kosten en inschrijving

De kosten van de opleiding Datagedreven werken zijn afhankelijk van het aantal modules dat je volgt:

De kosten van de gehele opleiding Datagedreven werken bedragen: €14310.
Module Data Engineer: De kosten van de module Data Engineer bedragen €3500.
Module Data Analist: De kosten van de module Data Engineer bedragen €5500.
Module Data Scientist: De kosten van de module Data Engineer bedragen €6900.

Organisaties die groepen trainees of groepen die medewerkers willen laten deelnemen aan de Opleiding Datagedreven werken kunnen contact opnemen met Tridata over kortingen en regelingen.

De kosten van de opleiding Datagedreven werken zijn btw-vrij (btw-tarief 0%) en zijn inclusief boeken.

Docenten

Tridata docenten zijn professionele datawetenschappers met een kwantitatieve achtergrond in de wiskunde, econometrie, technische natuurkunde en psychometrie. Zij hebben diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in boeken en tijdschriften en kunnen vloeiend schakelen tussen de verschillende thema’s van statistiek, data analyse data Science, machine learning en artificial intelligence. De docenten beschikken over aantoonbare didactische vaardigheden.

De opleiding Datagedreven werken wordt verzorgd door de volgende docenten.

Docenten Module Data Engineer
Mw. dr. K (Karin) Oudshoorn
Mw. dr. S (Sofie) Berghuis

Docenten Data Analist module
Mw. dr. M (Merle) Zwiers
Mw. dr. A. (Anouck) Kluytmans

Docenten Data Science module
Dr. J. (Joris) de Wind
Dr. M. (Mark) van der Loo

Ethiek, Data Security en Data Governence

Wordt verzorgd door de top van een overheidsorganisatie en experts uit de profit sector.

Bekijk hier meer informatie over de losse modules van de Datagedreven opleiding van Tridata:

Opleiding Datagedreven werken: Data Scientist | Data analist| Data Engineer

Back To Top