skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Scenario Planning (Eng)

Introduction Scenario Planning gives organisations insight into possible future paths by developing a limited set of realistic and diverging scenarios. And thus, based on these scenarios, a plan for the future can be built. When using Scenario planning, your organization…

Lees Meer

Project Economics (NL)

Inleiding Voordat u de juiste project investeringsbeslissingen neemt, is het belangrijk de potentiële waarde van een project goed in te schatten en de risico’s te kwantificeren door middel van Project Economics. Daartoe moet een projecteconoom in staat zijn een project…

Lees Meer

Project Economics (Eng)

Introduction Before making important project investment decisions it is key to properly estimate the potential value of a project and quantify its risks using Project Economics. Therefore a project economist should be able to make a financial model with the…

Lees Meer

Cursussen economie

e-Conomics, Radicand Economics en SPBI Consulting bieden vanaf nu cursussen economie aan in samenwerking met opleidingsinstituut Tridata. Tridata is een opleidingsinstituut voor toegepaste statistiek en data-analyse. Het verzorgt cursussen en opleidingen op het gebied van data science, machine learning,  statistiek,…

Lees Meer

Businessmodellen van digitale platformen

De cursus 'Businessmodellen van digitale platformen' laat je een denkslag maken van traditionele (lineaire) businessmodellen naar businessmodellen van digitale platformen. Een digitaal platform werkt anders dan traditionele manieren van zakendoen. Een platform faciliteert eerder een productieproces dan dat het zelf iets produceert. Het heeft gebruikers in plaats van…

Lees Meer

Economie van het mededingingsrecht

De cursus Economie van het mededingingsrecht behandelt de economische concepten en concurrentiemodellen waarop het mededingingsrecht zich baseert. Daarnaast passen we de economische theorie toe op actuele beleidsdiscussies.  Het mededingingsrecht stelt de kaders waarbinnen marktpartijen met elkaar concurreren. In de kern…

Lees Meer

Methode voor online onderwijs

We gaan ervan uit dat we cursussen op fysieke locaties kunnen organiseren. Helaas kunnen COVID-maatregelen dit (tijdelijk) verhinderen. In dat geval zullen we een online versie organiseren. Online onderwijs kent een andere dynamiek en interactie. Onze methode voor online onderwijs…

Lees Meer

Mededingingsbeleid in de digitale economie

Deze cursus behandelt de uitdagingen voor mededingingsbeleid in de digitale economie. Digitalisering zet de economische dynamiek op zijn kop en daarmee ook de methodes om concurrentie te analyseren. Om hier grip op te krijgen, laat deze cursus je de denkslag…

Lees Meer

Economie van publieke belangen

De cursus economie van publieke belangen biedt een denkkader om publieke belangen te identificeren en invulling te geven aan de rol van de overheid. We gaan in op actuele beleids- en marktordeningsvraagstukken en bespreken daarbij de kosten, baten en risico's…

Lees Meer
Back To Top