skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Businessmodellen van digitale platformen

De cursus ‘Businessmodellen van digitale platformen’ laat je een denkslag maken van traditionele (lineaire) businessmodellen naar businessmodellen van digitale platformen.

Een digitaal platform werkt anders dan traditionele manieren van zakendoen. Een platform faciliteert eerder een productieproces dan dat het zelf iets produceertHet heeft gebruikers in plaats van ‘leveranciers’ en ‘klanten’. Succesvolle platformen jagen groei aan met netwerkeffecten, data-analyse en breedtevoordelen 

Digitale platformen zetten waardeketens en markten op hun kop, en verstoren zo strategieën van traditionele bedrijvenDeze cursus geeft je daar grip op. 

Doel

Na afloop:

 • Snap je het verschil tussen traditionele businessmodellen en businessmodellen van digitale platformen
 • Herken je bedreigingen en kansen voor bestaande bedrijven en waardeketens, en kun je dat helder aan collega’s uitleggen
 • Kun je een businessmodel en strategie voor een digitaal platform (B2C en B2B) uitwerken
 • Kun meedenken over de strategische koers van je organisatie in een platformeconomie

Doelgroep

 • Business developers, marketeers, productmanagers, leidinggevenden (profit, nonprofit en (semi-)overheid)
 • Management consultants
 • Ondernemers in startups
 • Iedereen die digitale concurrentie en strategie wil begrijpen

Opzet

Deze cursus duurt 3 dagen. We behandelen hoe businessmodellen van digitale platformen werken en wat hun strategische waarde is voor je bedrijf of organisatie. We passen de economische theorie over digitale platformen toe op actuele cases, met veel ruimte voor discussies met de deelnemers.

De opleiding gebruikt een toegankelijk boek over businessmodellen van digitale platformen. Daarnaast verrijken de docenten de stof met inzichten en ervaringen, opgedaan tijdens advieswerk voor bedrijven en overheid.
We gebruiken diverse methoden: groepsopdrachten, interactieve colleges en een eindopdracht in teams van twee of drie deelnemers. De deelnemers presenteren hun eindopdrachten aan een ‘jury’. Deze bestaat uit de docenten en één of twee platformondernemers. We sporen deelnemers aan om collega’s, vrienden en leidinggevenden voor deze presentaties uit te nodigen.

Materiaal: boek ‘Digital Transformation Playbook’; door David L. Rogers, aangevuld met cases uit de praktijk.

Inhoud

De waardecreatie van een platform zit hem niet zo zeer in het omzetten van inputs in outputs, maar in het oplossen van fricties en het faciliteren van interacties. Met interacties ontstaan netwerkeffecten die exponentiële groei aanjagen. Data-analyse en complementaire diensten versterken deze groei vervolgens.

Daarmee kun je de gevestigde positie van een platform relatief makkelijk overhevelen naar andere markten. Deze toetreding tot aanpalende markten leidt tot nieuwe kansen. Maar het levert ook uitdagingen op, omdat ook jouw positie vanuit aanpalende markten bedreigd kan worden. Er ontstaat dus dynamische concurrentie waarbij partijen elkaar vanuit verschillende markten uitdagen. Illustratief hiervoor is de voorspelling van een CIO van een bekend bouwbedrijf dat Google zijn grootste concurrent zal worden. Niet dat het platform stenen gaat leggen, maar het kan als ‘dirigent’ de ketenregie overnemen.

Wanneer je zelf een frictie in je waardeketen ziet, of wanneer jouw bedrijf zo’n frictie vormt, ben je dan in staat om het roer om te gooien? Of wacht je tot iemand anders het doet, met het risico dat je buiten spel komt te staan?

Uiteindelijk wil je weten of het verstandig is om te investeren in een platform businessmodel. Hoe herken je fricties? Hoe krijg je een platform van de grond? Welk type prijsstrategie past erbij? Wat levert dat op? Deze en andere vragen komen uitgebreid aan bod in deze cursus. Ter afsluiting gaan deelnemers in twee- of drietallen aan de slag om een businesscase voor een platform uit te werken in een (fictief) advies voor hun raad van bestuur.

Agenda

Dag 1: economische theorie van platforms

 • Wat maakt platforms anders dan traditionele bedrijven?
 • Hoe verdienen platforms geld?
 • Waarom groeien platforms zo snel?
 • Hoe concurreren platforms?
 • Hoe herken je kansen voor een platform?

Dag 2: uitwerking van een digitaal businessmodel

 • In twee- of drietallen werk je aan een businessmodel voor een digitaal platform (onder begeleiding van de docenten)
 • Je gebruikt templates om het businessmodel uit te werken
 • De uitkomsten vat je samen in een rapportage voor het management
 • Je werkt deels ook thuis (of op je werk) aan deze opdracht

Dag 3: Presentaties

 • Tijdens deze dag vertellen één of twee platformondernemers hun verhaal
 • Deelnemers presenteren hun businesscase aan een ‘jury’; bestaande uit de
  platformondernemers en de docenten
 • Collega’s, vrienden en leidinggevenden zijn van harte welkom

Docent(en)

De docenten zijn Dr. Paul de Bijl (Radicand Economics) en Drs. Nicolai van Gorp (e-Conomics). Zij zijn zelfstandig adviseur op het gebied van strategie, concurrentie en regulering. Ze begeleiden bedrijven bij het ontwikkelen van digitale businessmodellen en strategie, en adviseren overheden over (onder andere) digitaal beleid. Het strategisch advies aan bedrijven doen zij in samenwerking met Ngrane, een IT-bedrijf in Amsterdam dat digitale platformen en producten ontwerpt. Paul en Nicolai verzorgen ook executive onderwijs over digitale platformen aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en aan de Nyenrode Business University. Paul de Bijl is daarnaast als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht.

In-company training

Tridata kan deze cursus ook in-company (locatie naar keuze) verzorgen. We verkennen graag met u de mogelijkheden.

Locatie en data

De opleiding beslaat 3 dagen en vindt plaats in Utrecht of nabije omgeving.
De exacte data worden later nog bekendgemaakt.

Indien de opleiding niet op locatie kan plaatsvinden vanwege COVID-maatregelen, dan verzorgen wij de opleiding online met werkvormen die interactie waarborgen. (Kijk hier voor een beschrijving van onze online methodes).

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving

De kosten bedragen €1950.

De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, certificaat, koffie/thee, lunches en literatuur.

Vervolgcursus

N. v. t.

Trainingen die je misschien ook interesseren:

Mix & Match

Wanneer je meerdere van bovenstaande trainingen kiest, kan het zijn dat cursusdagen inhoudelijk overlappen. Dan krijg je per overlappende cursusdag €650 korting (ook wanneer je de cursus later volgt).

Dag 1 van ‘Businessmodellen van digitale platforms’ overlapt deels met ‘Digitale platforms en overheidsbeleid’ en ‘Mededingingsbeleid in de digitale economie’.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de samenhang en overlap tussen de verschillende cursussen.

 

Overzicht economische cursussen Tridata

 

Back To Top