skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Economie van publieke belangen

De cursus economie van publieke belangen biedt een denkkader om publieke belangen te identificeren en invulling te geven aan de rol van de overheid. We gaan in op actuele beleids- en marktordeningsvraagstukken en bespreken daarbij de kosten, baten en risico’s van ingrijpen. We benaderen de problematiek vanuit bredere perspectieven dan alleen het economische. Denk bijvoorbeeld aan moraal, recht, technologie en de politieke context.

Bij een publiek belang geldt dat ingrijpen van de overheid de maatschappelijke welvaart kan vergroten. Broodvoorziening is een maatschappelijk, maar geen publiek belang. Dat is omdat deze markt prima werkt. De overheid hoeft dit belang daarom niet te waarborgen. Wanneer is er dan een publiek belang en waarom precies? Dit is de kernvraag in deze cursus.

Doel

Na afloop begrijp je:

 • Wat publieke belangen zijn
 • Wanneer de markt faalt en wanneer de overheid faalt
 • Welke interventies, regulering of toezicht publieke belangen kunnen borgen

Hiermee kun je:

 • Publieke belangen identificeren en afwegingen maken over markt en/of overheid
 • Deelnemen aan discussies over beleid en toezicht in markten en (semi-)publieke sectoren
 • Uitwerken welk overheidsoptreden of toezicht past bij de omstandigheden
 • De maatschappelijke kosten en baten van al dan niet ingrijpen in kaart brengen

De cursus verschaft een economische basis ter onderbouwing van je advies over publieke belangen, ordeningsvraagstukken en de rol van de overheid.

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers (op alle niveaus) en projectleiders in dienst bij de overheid (denk aan ministeries, provincies, gemeentes en toezichthouders)
 • Beleidsadviseurs en public affairs managers bij belangenorganisaties en adviesbureaus
 • Iedereen die inzicht wil in de rol van de overheid

De opleiding is toegankelijk voor deelnemers zonder economische voorkennis en voor deelnemers met een economische achtergrond die zich willen verdiepen in de rol van de overheid.

Opzet

Deze 4-daagse opleiding behandelt de economie van publieke belangen en past deze toe op actuele beleidsdiscussies. Dat doen we via inbreng van en discussies met de deelnemers en gastsprekers. Er is veel ruimte voor interactie.

De opleidingsdagen bestaan uit colleges, discussies over actuele vraagstukken, gastlezingen en groepsopdrachten in diverse werkvormen. We relateren de theorie aan actualiteiten in de praktijk en de politiek.

Materiaal: artikelen over markt- en overheidsfalen, aangevuld met illustratief casusmateriaal.

Inhoud: Economie van publieke belangen

We leggen eerst uit wat maatschappelijke welvaart is en we leggen de relatie met marktfalen. Denk hierbij aan aan publieke goederen, externe effecten, marktmacht, informatieproblemen en ongelijkheid. Vervolgens leggen we uit dat de overheid ook kan falen, bijvoorbeeld vanwege gevestigde belangen, politieke doelen, en de uitoefening van private invloed en macht.

Zo bouwen we een raamwerk om publieke belangen te duiden en afwegingen te maken met betrekking tot overheidsinterventie en ordeningsvraagstukken. We behandelen ook situaties waarin wet- en regelgeving te weinig grip heeft. De vraag is dan of de overheid bepaalde activiteiten beter zelf kan uitvoeren (in publiek eigendom).

Deze cursus komt overeen met de gelijknamige opleiding aan de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, zoals gedurende 2013-2020 verzorgd door Paul de Bijl.

Agenda

Dag 1

 • Geschiedenis van marktwerking en marktordeningsbeleid
 • Publieke belangen
 • Maatschappelijke waarde en welvaartsbegrip (efficiëntie, statische versus dynamische efficiëntie)

Dag 2

 • Overzicht marktfalen (inclusief verdelingsongelijkheid)
 • Speciaal onderwerp: onderhandelen over externe effecten en belangenconflicten

Dag 3

 • Overzicht overheidsfalen
 • Speciaal onderwerp: de rol van de politiek

Dag 4

 • ‘Niet-contracteerbaarheid’ van publieke belangen
 • Publiek versus privaat eigendom
 • Publieke versus private uitvoering
 • Implementatie economisch kader

Docent

Dr. Paul de Bijl is adviseur op het gebied van marktordening, mededinging en regulering (Radicand Economics) en docent aan de Universiteit Utrecht. Eerder was Paul hoofd van de sector Marktordening van het Centraal Planbureau en gasthoogleraar reguleringseconomie aan de WHU Otto Beisheim School of Management (Duitsland). Daarnaast verzorgt Paul een blok over digitale platforms voor een executive MBA aan Nyenrode en een opleiding over digitale platforms op de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (met Nicolai van Gorp).

In-company training

Tridata kan deze cursus ook in-company (locatie naar keuze) verzorgen. We verkennen graag met u de mogelijkheden.

Data en locatie

De opleiding beslaat 4 dagen en vindt plaats in Utrecht of nabije omgeving.

De exacte data worden nog bekendgemaakt.

Indien de opleiding niet op locatie kan plaatsvinden vanwege COVID-maatregelen, dan verzorgen wij de opleiding online met werkvormen die interactie waarborgen. (Kijk hier voor een beschrijving van onze online methodes).

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving

De kosten van de cursus bedragen €2600.

De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee, lunches en literatuur.

Vervolgcursus

N. v. t.

Trainingen die je misschien ook interesseren

Mix & Match

Wanneer je meerdere cursussen volgt, kan het zijn dat cursusdagen inhoudelijk overlappen. Dan krijg je per overlappende cursusdag €650 korting (ook wanneer je de cursus later volgt).

De economische theorie in deze cursus overlapt deels met dag 1 van Economie van het mededingingsrecht. Er zijn wel verschillende zwaartepunten.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de samenhang en overlap tussen de verschillende cursussen.

Overzicht economische cursussen Tridata

Back To Top