skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Mededingingsbeleid in de digitale economie

Deze cursus behandelt de uitdagingen voor mededingingsbeleid in de digitale economie. Digitalisering zet de economische dynamiek op zijn kop en daarmee ook de methodes om concurrentie te analyseren. Om hier grip op te krijgen, laat deze cursus je de denkslag maken van traditionele naar digitale concurrentiemodellen. En vervolgens naar mededingingsbeleid.

Mededingingsbeleid richt zich in de kern op het bewaken van concurrentie. De Mededingingswet en sectorspecifieke regulering zijn de belangrijkste instrumenten daarvoor 

Het mededingingsrecht en het mededingingsbeleid spelen een steeds prominentere rol in de economie en de politieke discussies. Dat komt onder andere door digitalisering en andere technologieën waardoor bedrijven snel groot en machtig kunnen worden. Een steeds terugkerende vraag is of de mededingingswet nog wel voldoet om digitale spelers in bedwang te houden. 

Doel

Na afloop:

 • Kun je concurrentie op digitale markten analyseren
 • Begrijp je discussies en analyses over regulering en toezicht in digitale markten
 • Kun je inhoudelijk deelnemen aan discussies over marktordening in de digitale economie
 • Kijk je met een scherpe blik naar economische onderbouwingen in mededingingszaken in de digitale economie
 • Kun je meedenken over oplossingen om het mededingingsbeleid ‘digital savvy’ te maken

Doelgroep

 • Mededingingsadvocaten
 • Beleidsmedewerkers en -adviseurs (zoals bij ministeries)
 • Markttoezichthouders
 • Public affairs managers en adviseurs

Opzet

De cursus duurt 3 dagen. We gebruiken diverse methoden, zoals groepsopdrachten, interactieve colleges, gezamenlijke discussies over casussen en een eindopdracht in kleine groepen.

De opleiding maakt gebruik van toegankelijke artikelen over concurrentie en mededingingsbeleid. In aanvulling hierop verrijken de docenten de stof met eigen expertise en praktijkvoorbeelden uit advieswerk voor bedrijven, overheden en de Europese Commissie.

Voor de eindopdracht vormen de deelnemers kleine teams. Vervolgens houdt elk team een (economisch) pleidooi als aanklager, verdediger of als rechter in een hypothetische zaak.

Inhoud

Digitalisering van businessmodellen en markten zet de economische dynamiek op zijn kop. Dat maakt de gangbare methodes om concurrentie te analyseren minder bruikbaar. Netwerkeffecten, kunstmatige intelligentie, en breedtevoordelen vergroten het risico op ‘winner-takes-all’. Dominante spelers kunnen dat voordeel overhevelen naar andere markten. Dat kan leiden tot nieuwe monopolievorming in aanpalende markten, maar het bedreigt ook bestaande monopolies. Er ontstaat dus dynamische concurrentie waarbij monopolisten elkaar vanuit verschillende markten uitdagen. Dit staat ook wel bekend als ‘moligopolistische concurrentie’.

Begrippen als monopolie en dominantie zijn niet per se synoniem bij een moligopolie. Dit maakt toepassing van de mededingingswet lastig. Wat is de relevante markt en hoe stel je vast of er sprake is van dominantie? Mededingingsautoriteiten hebben moeite met deze vragen in relatie tot digitale markten. Traditionele concurrentiemodellen en analytische methoden zijn immers minder (of niet meer) geschikt. Met inzicht in digitale concurrentiemodellen kijk je anders naar concurrentie. Het stelt je in staat om adequate onderbouwingen voor dominantie en misbruik te ontwikkelen.

We sluiten af met een simulatie van een hypothetische mededingingszaak tussen platform Xara en ontwikkelaar Memento. Deze laatste bood een app aan op het platform van Xara, maar kreeg ineens geen toegang meer tot Xara’s data-interface. Dit gebeurde op het moment dat Xara zelf een vergelijkbare app had ontwikkeld. Is dat misbruik van dominantie? En kijk je daar anders tegenaan als later blijkt dat het aantal gebruikers van Memento een jaar later verdubbeld blijkt te zijn?

Agenda

Dag 1: wat maakt digitale concurrentie anders?

 • Businessmodellen van digitale platforms: netwerkeffecten, algoritmes, breedtevoordelen
 • Concurrentie tussen digitale platforms: intermediation en disintermediation
 • Winner-takes-all versus moligopolistische concurrentie
 • Statische versus dynamische concurrentie
 • De rol van data

Dag 2: marktafbakening en schadetheorieën in een dynamische context

 • Wat is dominantie en hoe bepaal je of iemand dominant is?
 • Hoe baken je een markt af die continu verandert?
 • Strategisch gedrag: verticale integratie, self-preferencing, poortwachtersposities, rule-of-reason
 • Discussie: nieuwe regels of aanpassing van analytische stappen?

Dag 3: Simulatie

 • Eén team vertegenwoordigt Xara (de verdediging), één team Memento (de aanklagers), en één team velt een oordeel (de rechter)
 • Aanklagers en verdediging werken een (economische) onderbouwing uit die het misbruik van een dominante positie door Xara bevestigt dan wel weerlegt
 • De rechter maakt een eigen analyse, hoort de pleidooien aan en velt een eindoordeel

In-company training

Tridata kan deze cursus ook in-company (locatie naar keuze) verzorgen. We verkennen graag met u de mogelijkheden.

Locatie en data

De opleiding beslaat 3 dagen en vindt plaats in Utrecht of nabije omgeving.

De exacte data worden nog bekend gemaakt.

Indien de opleiding niet op locatie kan plaatsvinden vanwege COVID-maatregelen, dan verzorgen wij de opleiding online met werkvormen die interactie waarborgen. (Kijk hier voor een beschrijving van onze online methodes).

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving

De kosten bedragen €1950.

De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, certificaat, koffie/thee, lunches en literatuur.

Opstap- en vervolgcursussen

Wanneer je nog niet bekend bent mededingingseconomie is het aan te raden eerst de cursus ‘Inleiding tot mededingingseconomie’ te volgen.

Verder is het interessant om de cursus ‘Actuele mededingingsvragen in historisch perspectief’ aan deze cursus te volgen (voor een aanvullend of inleidend perspectief).

Trainingen die je misschien ook interesseren

Mix & Match

Wanneer je meerdere van bovenstaande trainingen kiest, kan het zijn dat cursusdagen inhoudelijk overlappen. Dan krijg je per overlappende cursusdag €650 korting (ook wanneer je de cursus later volgt).

Dag 1 van ‘Mededingingsbeleid in de digitale economie’ overlapt inhoudelijk met ‘Businessmodellen van digitale platforms‘ en ‘Digitale platformen en overheidsbeleid’ .

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de samenhang en overlap tussen de verschillende cursussen.

 

Overzicht economische cursussen Tridata

Back To Top