skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Methode voor online onderwijs

We gaan ervan uit dat we cursussen op fysieke locaties kunnen organiseren. Helaas kunnen COVID-maatregelen dit (tijdelijk) verhinderen. In dat geval zullen we een online versie organiseren.

Online onderwijs kent een andere dynamiek en interactie. Onze methode voor online onderwijs is gericht op afwisseling in de werkvormen, korte pauzes en actieve participatie.

We gebruiken daartoe een mix van verschillende online werkvormen (zie hieronder).

Probleemgerichte interactie

Deze methode is geïnspireerd door het zogenaamde ‘Probleemgestuurd onderwijs‘ bekend van de Universiteit Maastricht. Dit is een actieve manier van leren waarbij we cursisten confronteren met problemen en vragen die ze in eerste instantie zelf oplossen. Opgedane kennis blijft dan goed hangen én je leert om zelfstandig vraagstukken uit te werken. De dynamische samenwerking met medecursisten motiveert en leidt tot betrokkenheid.

De aanpak is als volgt:

 • De dag bestaat uit blokken van 50 minuten met steeds 10 minuten pauze
 • Elk blok behandelt één onderwerp door middel van drie werkvormen:
  • Discussie in subgroepen (30 minuten)
  • Plenair college (10 minuten)
  • Plenair Q&A (10 minuten)
 • Per onderwerp ontvangen de deelnemers vooraf vragen en/of mini-casussen
 • Vooraf aan de online sessies, werken deelnemers beknopte antwoorden uit, al dan niet op basis van aangereikte bronnen
 • Tijdens de online discussie bespreken de deelnemers in subgroepen hun antwoorden onder leiding van een gespreksleider
 • Onbeantwoorde en nieuwe vragen nemen de deelnemers mee naar de plenaire sessie, bestaande uit een kort college en Q&A

Online workshops

Voor sommige groepsopdrachten maken we gebruik van een online omgeving die speciaal is ingericht voor workshops.

Wij maken gebruik van Invision (zie screenshot hieronder). Binnen deze omgeving gebruiken we eigen templates om in groepsverband opdrachten uit te werken.

Screenshot van online workshopomgeving

Gastsprekers

In een online cursus of training maken we meer gebruik van gastsprekers. Dat zorgt voor extra afwisseling, wat goed is voor de aandacht.

Back To Top