skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Analyse van experimenten en quasi-experimenten (deel II)

Doel

Na afloop van de cursus heeft de cursist een overzicht van de assumpties bij diverse vormen van variantie-analyse en de wijze waarop zij onderzocht worden en wat er bij schendingen kan worden gedaan. Tevens krijgt de cursist inzicht in het gebruik van SPSS syntax ten behoeve van automatisering van analyses.

Inhoud

Inleiding in het gebruik van SPSS-syntax
Polynome regressie en assumpties in diverse modellen

Doelgroep

Onderzoekers die al regelmatig SPSS Regression of GLM (Anova of Manova) gebruiken, maar dit willen automatiseren en/ of meer details willen weten.

Vereiste voorkennis

Ervaring in het analyseren van (quasi)-experimenten met SPSS met lineaire modellen (variantie analyse en/ of multiple regressie).

Duur

Elk onderdeel neemt een dagdeel in beslag:

Uiteraard kunnen er onderdelen tussen cursus 1 en 2 uitgewisseld worden.

Docent

Dr. Jules L. Ellis is cum laude gepromoveerd op een onderwerp in de psychometrie. Sindsdien werkt hij als universitair docent en coördinator Statistiek en Methoden bij de opleiding Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn loopbaan heeft Dr. Ellis zich toegelegd op het geven van statistische adviezen in toegepast onderzoek, zowel binnen als buiten de universiteit. Dr. Ellis heeft tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam, waaronder een 4-tal statistiekboeken. Deze worden gebruikt in het universitaire statistiekonderwijs

In-company training

Deze training kan interne worden gegeven bij uw organisatie. In overleg past tridata de training aan uw wensen aan. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Datum

In nader overleg te bepalen.

Kosten en inschrijving

De kosten bedragen 450,- Euro. Voor AIO’s/OIO’s geldt een gereduceerd tarief van 350,- Euro.

Plaats

De trainingen en cursussen worden gegeven aan de Haagse Hogeschool.
Bij voldoende belangstelling zal de cursus ook aan de Radboud Universiteit Nijmegen worden gegeven.

Back To Top