skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus Medische Statistiek

Doel van de cursus Medische statistiek

Het doel van de cursus Medische statistiek is het verdiepen van de statistische kennis met betrekking tot de opzet, uitvoering en evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. De volgende vaardigheden staan centraal:

 • Het kiezen van de juiste analysemethode, gegeven de epidemiologische vraag en de meetschaal van de uitkomstvariabele;
 • Diverse kansverdelingen en hun gebruik in de medische statistiek;
 • Het schatten van betrouwbaarheidsintervallen, alsook het statistisch toetsen van data onder een vooraf opgestelde nulhypothese in de volgende gevallen: één gemiddelde van continuedata, twee gepaarde gemiddelden, twee onafhankelijke gemiddelden, één proportie, gepaarde proporties, twee onafhankelijke proporties;
 • Basiskennis van niet-parametrische toetsen.

Inhoud van de cursus Medische statistiek

Dag 1

 • Introductie
 • Meetschalen, beschrijvende statistiek
 • Kans/kansverdelingen
 • Binomiale/normale/lognormale verdeling
 • Steekproeven, kansverdeling van steekproefgemiddelde
 • Betrouwbaarheidsinterval rond gemiddelde en toetsen van hypothesen

Dag 2

 • Analyse van kwantitatieve variabelen
 • De t-verdeling/gepaarde t-toets/onafhankelijke t-toets
 • Niet-parametrische methoden
 • Scheef verdeelde variabelen

Dag 3

 • Analyse van kwalitatieve variabelen
 • Analyseren van één proportie
 • Vergelijken van 2 proporties
 • Chi-kwadraat verdeling
 • Analyse van 2*2 tabellen: risicoverschil/relatief risico/odds ratio

Doelgroep

De cursus is bestemd voor clinici, (dieren-)artsen, arts-onderzoekers, gezondheidswetenschappers, farmaceuten, epidemiologen, (laboratorium)onderzoekers, en iedereen die werkzaam is op medisch-biologisch en verwant gebied, die zich willen bekwamen in moderne statistische methoden voor het beschrijven en analyseren van waarnemingsuitkomsten.

In-company training

De cursus Medische statistiek kan tevens als in-company training (op een locatie van uw keuze) worden gegeven. In overleg wordt het aantal deelnemers van uw organisatie bepaald en past Tridata de cursus aan uw specifieke wensen. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Cursusdata

6 oktober, 13 oktober, 20 oktober 2023
24 november, december, 8 december 2023

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

De cursus Medische statistiek duurt 3 dagen. Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving

De kosten van de 3 daagse Medische statistiek bedragen € 1950. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee en lunch.

Cursuslocatie

Europalaan 400 | 3526 KS Utrecht

Docenten

Dr. S.C. (Susanna) Gerritse studeerde psychometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij werkzaam als promovenda bij de Universiteit Utrecht op een statistisch-methodologisch project in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Haar proefschrift behandelde het schatten van populatiegrootte, toegepast op officiële statistieken. Tevens was Dr. Gerritse verbonden aan de VU als Universitair Docent, waar zij statistiekcolleges verzorgde. Tegenwoordig werkt Dr. Gerritse als Data Scientist bij Inpaqt en is sinds 2018 verbonden aan Tridata als statistiekdocente.

Dr. A. (Anouck) Kluytmans studeerde methoden en statistiek aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar studies deed ze ruime ervaring op met onderwijs in onderzoeksmethoden en data-analyse op bachelor-, master- en postgraduate niveau. Ook werkte ze als statistisch en toegepast onderzoeker. In haar proefschrift gebruikte ze statistische modellen, aangevuld door kwalitatieve dataverzameling, om al in een vroeg stadium in te schatten wat de potentiële meerwaarde van medisch-technologische innovaties is. Vanuit dit onderzoek adviseerde ze bovendien publiek-private samenwerkingen hoe zij deze methoden konden toepassen om investeringsbeslissingen te verantwoorden. Tijdens dit promotieonderzoek aan het Radboud UMC bleef Anouck actief als docent onderzoeksmethoden en statistiek. Zij zet nu haar expertise op het gebied van onderzoek en data-analyse in om universitair onderwijs te verbeteren. Met haar aansluiting bij Tridata wil Anouck cursisten uit diverse contexten laten ervaren hoe zij zich de rol van onderzoeker en data-analist in korte tijd kunnen aanmeten en hen tools meegeven om praktische vraagstukken zelfstandig te beantwoorden.

Vervolgcursus

Cursus data-analyse

Back To Top