skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus Medische Statistiek

Doel van de cursus Medische statistiek

Het doel van de cursus Medische statistiek is het verdiepen van de statistische kennis met betrekking tot de opzet, uitvoering en evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. De volgende vaardigheden staan centraal:

 • Het kiezen van de juiste analysemethode, gegeven de epidemiologische vraag en de meetschaal van de uitkomstvariabele;
 • Diverse kansverdelingen en hun gebruik in de medische statistiek;
 • Het schatten van betrouwbaarheidsintervallen, alsook het statistisch toetsen van data onder een vooraf opgestelde nulhypothese in de volgende gevallen: één gemiddelde van continuedata, twee gepaarde gemiddelden, twee onafhankelijke gemiddelden, één proportie, gepaarde proporties, twee onafhankelijke proporties;
 • Basiskennis van niet-parametrische toetsen.

Inhoud van de cursus Medische statistiek

Dag 1

 • Introductie
 • Meetschalen, beschrijvende statistiek
 • Kans/kansverdelingen
 • Binomiale/normale/lognormale verdeling
 • Steekproeven, kansverdeling van steekproefgemiddelde
 • Betrouwbaarheidsinterval rond gemiddelde en toetsen van hypothesen

Dag 2

 • Analyse van kwantitatieve variabelen
 • De t-verdeling/gepaarde t-toets/onafhankelijke t-toets
 • Niet-parametrische methoden
 • Scheef verdeelde variabelen

Dag 3

 • Analyse van kwalitatieve variabelen
 • Analyseren van één proportie
 • Vergelijken van 2 proporties
 • Chi-kwadraat verdeling
 • Analyse van 2*2 tabellen: risicoverschil/relatief risico/odds ratio

Doelgroep

De cursus is bestemd voor clinici, (dieren-)artsen, arts-onderzoekers, gezondheidswetenschappers, farmaceuten, epidemiologen, (laboratorium)onderzoekers, en iedereen die werkzaam is op medisch-biologisch en verwant gebied, die zich willen bekwamen in moderne statistische methoden voor het beschrijven en analyseren van waarnemingsuitkomsten.

In-company training

De cursus Medische statistiek kan tevens als in-company training (op een locatie van uw keuze) worden gegeven. In overleg wordt het aantal deelnemers van uw organisatie bepaald en past Tridata de cursus aan uw specifieke wensen. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Cursusdata

21 oktober, 28 oktober, 4 november 2022

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving

De kosten van de cursus Medische statistiek bedragen €1950. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee en lunch.

Cursuslocatie

Europalaan 400 | 3526 KS Utrecht

Docent

Mevrouw dr. V. Coupé is universitair docent aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich met name op ziektemodellering met als doel het voorspellen van klinische en economische uitkomsten van preventieve, diagnostische en behandelstrategieën. Haar toepassingsgebied is de oncologie, met name baarmoederhalskanker, darmkanker, longkanker en melanoma. Ze geeft onderwijs op het gebied van de biostatistiek, kosteneffectiviteit en ziektemodellering. Zij is verbonden aan Tridata als docent en trainer.

Vervolgcursus

Cursus data-analyse

Back To Top