skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus geavanceerde regressiemodellen en ontbrekende gegevens

Doel

 • Het praktisch leren toepassen van multivariabele regressiemodellen
 • Accuraat en valide toepassen van de verschillende modellen
 • Rekening houden met de steekproefomvang
 • Testen en kwantificeren van de relatie tussen een of meer onafhankelijke variabelen en de   uitkomstvariabele, waarbij gecorrigeerd wordt voor andere factoren.
 • Interpreteren van de geschatte modellen a.h.v. de uitkomsten en grafische representaties
 • Het analyseren van multivariabele regressiemodellen in SPSS (en evt. in R of STATA)

Doelgroep

De cursus regressiemodellen en ontbrekende gegevens is bedoeld voor WO-ers die al enige kennis hebben van inleidende statistiek, zoals bijvoorbeeld beschreven in de cursus ‘Cursus toegepaste statistiek en data-analyse’. Er wordt gebruik gemaakt van SPSS (en R/STATA, afhankelijk van de cursisten).

Inhoud

Dag 1 en 2: Multipele lineaire regressie en logistische regressie

 • Multipele lineaire regressie: het model en de bijbehorende voorwaarden
 • Interpretatie van de uitkomsten
 • Hypotheses testen en goodness of fit
 • Grafische representaties van de uitkomsten, diagnostiek
 • Strategieën voor het schatten van multipele lineaire regressiemodellen
 • Het vergelijken van lineaire regressiemodellen
 • Variabelen selectiemethoden
 • Uitbreidingen van het multipele lineaire regressie model (nominale onafhankelijke variabelen, interactie-effecten)
 • Variantie- en Covariantieanalyse en de relatie met het lineair regressiemodel
 • Multicollineariteit
 • Analyseren van een multipele lineair regressiemodel in SPSS
 • Logistische regressie: het model en de bijbehorende voorwaarden
  • Interpretatie van de uitkomsten
  • Hypotheses testen en goodness of fit
  • Grafische representaties van de uitkomsten, diagnostiek
  • Analyseren van een logistisch regressiemodel in SPSS

Dag 3: Ontbrekende gegevens

 • Verschillende soorten ontbrekende gegevens
 • Het begrijpen van verschillende patronen van ontbrekende gegevens
 • Problemen bij het gebruik van standaard eenvoudige methoden voor ontbrekende gegevens
 • Multipele Imputatie als alternatief
 • Het gebruik van Multipele Imputatie bij verschillende regressiemethoden
 • Strategieën om een zo goed mogelijk imputatiemodel te maken
 • Implementatie van Multipele Imputatie in SPSS, R en STATA

In-company training

Deze training kan in huis (bij uw organisatie) worden gegeven. In overleg past Tridata de cursus aan de wensen van de cursisten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Data

Alleen in-company

In-company training

Een in-company training, ook wel in-house training of bedrijfstraining, is een training die binnen jouw organisatie plaatsvindt. Hebben meerdere collega’s in uw organisatie dezelfde leervraag? Dan is een in-company training zeer geschikt. Onze trainingsprogramma’s stemmen we af op leerwensen en –doelen van jou en je collega’s. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving:

De kosten van de 3-daagse cursus bedragen €1950. De cursus is BTW-vrij.

Plaats

Europalaan 400 | 3526KS Utrecht

Back To Top