skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus Tijdreeksanalyse in Excel (3 dagen)

Doel

De cursus Tijdreeksanalyse in Excel biedt cursisten het gereedschap om tijdreeksdata te analyseren. Met behulp van voorbeelden en conceptuele oefeningen leert de cursist de basisbeginselen van tijdreeksanalyse. Na afloop van de cursus zullen de cursisten in staat zijn zelfstandig tijdreeksen op statistisch verantwoorde wijze te analyseren.

Toepassing

Een tijdreeks is een herhaaldelijk uitgevoerde meting (of samenvatting van gegevens) die meestal varieert door de tijd. Voorbeelden zijn het aantal passagiers dat de komende jaren door NS moeten worden vervoerd, of het aantal studenten/ leerlingen dat zich aanmeldt bij een onderwijsinstelling. Vrijwel alle sectoren hebben te maken met zulke – tijdelijke of permanente –  veranderingen.  Om gepaste maatregelen te kunnen nemen en doordachte beslissingen te maken, is het belangrijk om patronen in deze veranderingen te ontdekken. Tijdreeksanalyses zijn hier het gereedschap voor.
Opzet
De cursisten leren met betrekkelijk eenvoudige technieken tijdreeksgegevens te analyseren en voorspellingen te genereren. Hierbij ligt de nadruk eerst op begrip van de onderliggende concepten, en hoe te kiezen tussen de verschillende mogelijkheden. Vervolgens volgen voorbeelden over elk onderwerp aan de hand van praktische toepassingen in Excel. Hiertoe worden spreadsheets en functies verstrekt die cursisten kunnen gebruiken in hun eigen analyses.

Inhoud

Dag 1: Analyse van tijdreeksgegevens
•    Ruwe data visualiseren
•    Smoothing: Verschuivend (even/oneven) gemiddelde berekenen
•    Trend en trendvergelijking berekenen en visualiseren
•    Stationariteit en stationaire tijdreeksen creëren
•    Trends, seizoens- en cyclische effecten
•    Autocorrelatie en partiële autocorrelatie
•    Introductie AR, MA, ARMA en ARIMA modellen

Dag 2: Economische voorspellingen maken
•    Voorspellingen analyseren a.d.h.v. verschillende voorspelfouten.
•    AR, MA, ARMA en ARIMA modellen identificeren, schatten, diagnostiseren.

Dag 3: Casussen bespreken.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die tijdig en adequaat wil inspelen op toekomstige trends en veranderingen.
De groepen bestaan uit maximaal 8 personen om voldoende ruimte en tijd voor eigen inbreng en aandacht te garanderen.

Vereiste voorkennis

Bekendheid met basale statistiek en Excel.

Cursusdata

2, 9 en 16 november 2018

Kosten en inschrijving:

De kosten van de 3-daagse cursus bedragen € 1750. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie / thee en luxe lunches.

In-company training

Deze training kan in huis (bij uw organisatie) worden gegeven. In overleg past tridata de cursus  aan de  wensen van de cursisten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Plaats

Laan Copes van Cattenburch 62, Den Haag

Docent

Dr. S. (Sjoerd) van Bekkum studeerde in 2006 “Cum Laude” af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en in 2010 promoveerde hij daar in de economie. Zijn proefschrift gaat over onderwerpen in de financiële economie en toegepaste econometrie. In 2010 heeft Sjoerd een jaar gewerkt op de Stern Business School, New York University, waarna hij als Universitair Docent op de Erasmus Universiteit is begonnen. Daar begeleidt hij vele wetenschapelijke scripties en doceert hij empirische methoden en technieken in financiëel-economisch onderzoek. data-analyse. Voor Tridata verzorgt dr. van Bekkum de cursussen STATA, Panel-data en diverse cursussen data-analyse.

Back To Top