skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus Trendanalyse in Excel (3 dagen)

Doel

De cursus trendanalyse in Excel biedt cursisten het gereedschap om trends te berekenen. Met behulp van voorbeelden en conceptuele oefeningen leert de cursist de basisbeginselen van trendanalyse, en wordt het niveau opgebouwd tot vrij geavanceerde modellen die zeer breed toepasbaar zijn. Na afloop van de cursus zullen de cursisten in staat zijn zelfstandig allerlei trends op statistisch verantwoorde wijze te berekenen en analyseren.

Toepassing

Vrijwel alle bedrijven en instellingen hebben te maken met verandering. Om gepaste maatregelen te kunnen nemen en doordachte beslissingen te maken, is het belangrijk om patronen in deze veranderingen te ontdekken. Welke veranderingen zijn permanent? En welke slechts tijdelijk? Tijdreeksanalyses zijn hier het gereedschap: hiermee leren cusisten veranderingen te ontleden in verschillende (belangrijke en niet-belangrijke) componenten.

Opzet

De cursisten leren met betrekkelijk eenvoudige technieken tijdreeksgegevens te analyseren, trends te berekenen, en voorspellingen te genereren. Hierbij ligt de nadruk eerst op begrip van de onderliggende concepten, en hoe te kiezen tussen de verschillende mogelijkheden. Vervolgens volgen voorbeelden over elk onderwerp gegeven, aan de hand van praktische toepassingen in Excel. Hiertoe worden spreadsheets en functies verstrekt die cursisten kunnen gebruiken in hun eigen analyses.

Inhoud

Dag 1: Trends: Basisbeginselen
•    Ruwe data visualiseren m.b.v. trends
•    Trends d.m.v. smoothing: verschuivend (even/oneven) gemiddelde berekenen
•    Trend en trendvergelijking berekenen en visualiseren
•    Stationariteit en stationaire tijdreeksen creëren
•    De kwaliteit van verschillende trendlijnen analyseren en vergelijken.

Dag 2: (Economische) voorspellingen maken
•    Trends, seizoens- en cyclische effecten
•    Autocorrelatie en partiële autocorrelatie
•    Alles bij elkaar brengen: ARMA modellen

Dag 3: Casussen bespreken

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die tijdig en adequaat wil inspelen op toekomstige trends en veranderingen. De groepen bestaan uit maximaal acht personen om voldoende ruimte en tijd voor eigen inbreng en aandacht te garanderen.

Vereiste voorkennis

Bekendheid met basale statistiek en Excel.

Cursusdata

Nog bekend te maken.

Kosten en inschrijving

De kosten van de 3-daagse cursus bedragen €1950. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee en lunches.

In-company training

Deze training kan in-company (bij uw organisatie) worden gegeven. In overleg past Tridata de cursus  aan de wensen van de cursisten aan. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Plaats

Europalaan 400, Utrecht.

Docent

Dr. S. (Sjoerd) van Bekkum studeerde in 2006 “Cum Laude” af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en in 2010 promoveerde hij daar in de economie. Zijn proefschrift gaat over onderwerpen in de financiële economie en toegepaste econometrie. In 2010 heeft Sjoerd een jaar gewerkt op de Stern Business School, New York University, waarna hij als Universitair Docent op de Erasmus Universiteit is begonnen. Daar begeleidt hij vele wetenschappelijke scripties en doceert hij empirische methoden en technieken in financieel-economisch onderzoek. Dr. van Bekkum is verbonden aan Tridata als docent en adviseur. Voor Tridata verzorgt hij de cursussen STATA, Panel-data en diverse cursussen data-analyse.

Back To Top