skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

2 daagse Introductiecursus Marktonderzoek

Doel

De Introductiecursus Marktonderzoek reikt de cursist handvatten voor het zowel zelf kunnen ontwerpen en uitvoeren van een marktonderzoek als voor het kunnen functioneren als volwaardige(re) gesprekspartner van/opdrachtgever van marktonderzoek richting uitvoerende onderzoekers. Middels het werken aan door de docent uit te reiken cases, wordt geoefend met de geleerde onderzoekstechnieken. De cursist heeft daarnaast de mogelijkheid om met hulp van de docent de leerstof toe te passen op eigen marktonderzoekvraagstukken.

Inhoud

 • Primaire versus secundaire dataverzameling
 • Desk- en fieldresearch
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodieken
 • Steekproefkaders
 • Marktonderzoekproces ontwerpen/onderzoeksbriefing opstellen
 • Kwantitatief onderzoeksontwerp maken: enquête onderzoek inclusief spreiding in meetniveau’s variabelen en rekenen met/basisstatistieken toepassen op enquêtedata
 • Kwalitatief onderzoeksontwerp maken: single interview onderzoek
 • Rapportage onderzoeksresultaten, tekstueel, grafisch
 • Toepassen geleerde onderzoekstechnieken op door docent uit te reiken cases
 • Facultatief: toepassen geleerde onderzoekstechnieken op door cursist mee te brengen eigen onderzoekscases, docent vervult adviesrol

Doelgroep

 • Medewerkers die  te maken hebben met/toeleverend zijn aan marktonderzoekafdelingen – bijvoorbeeld voor het aanleveren van doelgroepselecties – en kennis van marktonderzoek beschouwen als meerwaarde voor het uitoefenen van hun functie.
 • Medewerkers van marktonderzoekafdelingen die praktische handvatten willen krijgen voor het zelf ontwerpen en zelf uitvoeren van marktonderzoek.
 • Inkopers van marktonderzoek die zich willen ontwikkelen tot een volwaardige(r) gesprekspartner richting externe/uitvoerende onderzoekers. Zij scherpen hun (latente) marktonderzoekkennis aan om beter te weten ‘wat koop ik in en levert dit de door mij beoogde onderzoeksdata op (rendement van inkoopkosten)’.
 • Inkopers van marktonderzoek die zich (deels) willen ontwikkelen tot uitvoerend onderzoeker. Op basis van aangereikte kennis leren zij inschatten ‘welk marktonderzoek kan ik zelf uitvoeren en welke onderzoeksactiviteiten  hebben meerwaarde om uit te besteden’

Datum

Alleen in-company (bij de opdrachtgever). Het minimum aantal deelnemers is vier.

Cursuslocaties

Laan Copes van Cattenburch 62, Den Haag.

Kosten en inschrijving

De kosten van de 2-daagse cursus bedragen € 1125. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie / thee en lunch.  De cursus gaat door bij minimaal vier cursisten per dag. Indien het minimaal benodigde aantal cursisten niet wordt behaald, kan de cursus voor een in overleg nader te bepalen meerprijs per dag voor een kleiner aantal cursisten worden gegeven.

In-company training

De cursus marktonderzoek kan tevens als in-company training (op een locatie van uw keuze) worden gegeven. In overleg wordt het aantal deelnemers van uw organisatie bepaald en past Tridata de cursus aan uw specifieke wensen. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Vervolgcursus

Data analyse voor Marktonderzoekers.

Docent

Mevrouw ir. M. Broekhoff is in 1989 afgestudeerd als econoom aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Daarna werkte zij als marktonderzoeker en marketeer. Ook gaf zij les in marktonderzoek aan de HEAO studenten. Sinds 2000 werkt ze als journalist, schrijver en docent op het gebied van marktonderzoek. Ze schrijft over nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van marktonderzoek voor onder andere het vakblad CLOU en het Tijdschrift voor Marketing. Zij is (co-)auteur van het boek Marktonderzoek dat bekend is als ‘de Kooiker’. Ook schreef zij de boeken Deskresearch, Starten met marktonderzoek, talrijke blogs en cases. Mevrouw Broekhoff is verbonden aan Tridata als docent.

Back To Top