skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Nieuwe Ontwikkelingen in de Econometrie

Doel

Het doel van deze cursus is om een up-to-date overzicht te geven van de meest recente ontwikkelingen in de micro-econometrie, de econometrische methoden voor het analyseren van cross-sectionele data en panel data. De nadruk zal liggen op het overbrengen van kennis die benodigd is om deze methoden succesvol toe te kunnen passen. Het doel is om schattingsresultaten correct te kunnen interpreteren.

Inhoud

Dag 1: Het schatten van causale effecten in observationele studies
Er zijn vele toepassingen denkbaar, maar denk bijvoorbeeld aan het vinden van het effect van sollicitatietraining op het vinden van een baan, of aan het vinden van het effect van het hebben van een masterdiploma op inkomen. Het causale effect is eenvoudig te schatten indien sollicitatietraining of masterdiploma’s aselect zouden zijn toegekend aan individuen. In de praktijk zijn mensen echter vrij om zelf te beslissen deel te nemen aan de training of de masters. In deze laatste zogenaamde observationele studies is het veel moeilijker om het causale effect te schatten. Veel van de nu populaire oplossingen voor dit soort problemen zijn in de laatste 15 jaar ontwikkeld. De volgende onderwerpen komen aan bod:

– het klassieke regressie model
– matching
– instrumentele variabelen: Local Average Treatment Effects
– regression discontinuity design

Dag 2: Het schatten van niet-lineaire modellen met GMM
GMM staat voor Generalized Method of Moments, en is nu de standaard schattingsmethode in de econometrie. De voornaamste reden daarvoor is dat het minder sterke aannamen nodig heeft dan zijn/haar voornaamste concurrent, Maximum Likelihood. Tijdens dag 2 behandelen we de volgende onderwerpen:

– Introductie van de GMM methode
– OLS, IV en 2SLS in GMM-taal
– GMM voor het schatten van Panel Data modellen zonder stricte exogeniteit
– Empirical Likelihood: GMM in 1 stap

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen die een zekere basiskennis hebben van econometrie, en die in korte tijd op de hoogte willen worden gebracht van de meer recente ontwikkelingen in de econometrie.

Men dient bekend te zijn met de kleinste kwadraten methode (OLS), en met concepten als de precisie van statistische schatters (standard-errors).

Duur

De cursus duurt 2 dagen.

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

In-company training

De cursus wordt alleen in-company gegeven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kosten en inschrijving:

De kosten van de tweedaagse cursus bedragen €1550, BTW-vrij en incl. lunches, koffie en thee.

Plaats

Europalaan 400 | 3526KS Utrecht

Back To Top