skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Financieel management voor niet-financiële managers (1 dag)

Doel

Na afloop zullen de cursisten in staat zijn om zelfstandig financiële rapportages te lezen en inzicht te krijgen in de financiële situatie van organisaties

Inhoud

  • begrijpen van boekhouding: hoe lees ik een balans, verlies- en winstrekening?
  • wat betekenen begrippen als kasstroom, solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, activa en passiva, leencapaciteit en onderpand?
  • hoe beoordeelt een bank financieringsaanvragen?

Doelgroep

Managers, professionals (zoals technici, juristen en bestuurskundigen) en bestuurders van stichtingen en verenigingen die financiële overzichten beter willen begrijpen

Vereiste voorkennis

basiskennis van Excel

Docent

Tridata beschikt over diverse docenten met ruime ervaring in de financiële economie.

In-company training

Deze training kan interne worden gegeven bij uw organisatie. In overleg past tridata de training aan uw wensen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Datum

In nader overleg te bepalen.

Kosten en inschrijving

De kosten bedragen 750,- Euro, BTW-vrij.

Plaats

Laan Copes van Cattenburch 62, Den Haag.

Back To Top