skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Longitudinale data-analyse

Inhoud

Tijdens deze 3-daagse cursus worden de basisconcepten van longitudinale data-analyses uitgelegd. De nadruk tijdens deze cursus ligt niet zo zeer op de wiskundige aspecten van longitudinale data-analyse, maar veel meer op het goed interpreteren van de resultaten van longitudinale data-analyses. De cursus bestaat uit colleges (in de ochtend) en computerpractica (in de middag). Tijdens de computerpractica wordt gewerkt met verschillende statistische software pakketten (SPSS, STATA en MLwiN). Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De analyse van de ontwikkeling van een continue uitkomst-variabele over de tijd: GLM voor herhaalde metingen
 • Het vergelijken van de ontwikkeling van een continue uitkomstvariabele over de tijd tussen twee of meer groepen: GLM voor herhaalde metingen
 • Het analyseren van veranderingsscores: covariantie analyse
 • GEE-analyses
 • Multilevel analyses
 • Longitudinale data-analyse met dichotome uitkomstvariabelen
 • Longitudinale data-analyse met ‘count’ uitkomstvariabelen
 • Het gebruik van longitudinale data-analyse bij de analyse van RCT’s
 • Missing data
 • Sample size berekeningen bij longitudinale studies
 • Software

Docent

Prof. dr. Twisk promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met een proefschrift gebaseerd op data van ‘The Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study’. Na zijn promotie is prof. dr. Twisk actief geweest bij The Institute for Research in Extramural Medicine (EMGO-instituut) waar hij leiding heeft gegeven aan een aantal projecten en postdoctorale cursussen heeft gegeven en gecoördineerd. Gedurende deze periode heeft prof. dr. Twisk zich gespecialiseerd in de methodologie van longitudinale data-analyse en multilevel analyse en schreef twee boeken over dit onderwerp; beide boeken zijn uitgegeven door Cambridge University Press. In 2000 verhuisde prof. dr. Twisk naar de afdeling klinische epidemiologie en biostatistiek van het VU medisch centrum. In 2005 werd hij hoofd van de vakgroep Methodologie en toegepaste biostatistiek aan het Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. Twisk is ook hoofd van het expertisecentrum voor longitudinale data-analyse; een interfacultair centrum van het Instituut voor Gezondheidswetenschappen en het VU medisch centrum.

Datum

Alleen in-company.

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten

De kosten van de cursus bedragen €2700 . De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee en lunch.

Plaats

Alleen in-company

In-company training

Een in-company training, ook wel in-house training of bedrijfstraining, is een training die binnen jouw organisatie plaatsvindt. Hebben meerdere collega’s in uw organisatie dezelfde leervraag? Dan is een in-company training zeer geschikt. Onze trainingsprogramma’s stemmen we af op leerwensen en –doelen van jou en je collega’s. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Back To Top