skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Longitudinale data analyse

Inhoud

Tijdens deze 3-daagse cursus worden de basis concepten van longitudinale data analyses uitgelegd. De nadruk tijdens deze cursus ligt niet zo zeer op de wiskundige aspecten van longitudinale data analyse maar veel meer op het goed interpreteren van de resultaten van longitudinale data analyses. De cursus bestaat uit colleges (in de ochtend) en computerpractica (in de middag). Tijdens de computerpractica wordt gewerkt met verschillende statistische software pakketten (SPSS, STATA en MLwiN). Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De analyse van de ontwikkeling van een continue uitkomst-variabele over de tijd: GLM voor herhaalde metingen
 • Het vergelijken van de ontwikkeling van een continue uitkomstvariabele over de tijd tussen twee of meer groepen: GLM voor herhaalde metingen
 • Het analyseren van veranderingsscores: covariantie analyse
 • GEE – analyses
 • Multilevel analyses
 • Longitudinale data analyse met dichotome uitkomstvariabelen
 • Longitudinale data analyse met ‘count’ uitkomstvariabelen
 • Het gebruik van longitudinale data analyse bij de analyse van RCT’s
  Missing data
 • Sample size berekeningen bij longitudinale studies
 • Software

Docent

Prof. dr. Twisk promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met een proefschrift gebaseerd op data van ‘The Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study’. Na zijn promotie is prof. dr. Twisk actief geweest bij The Institute for Research in Extramural Medicine (EMGO-instituut) waar hij leiding heeft gegeven aan een aantal projecten en postdoctorale cursussen heeft gegeven en gecoördineerd. Gedurende deze periode heeft prof. dr. Twisk zich gespecialiseerd in de methodologie van longitudinale data-analyse en multilevel analyse en schreef twee boeken over dit onderwerp; beide boeken zijn uitgegeven door Cambridge University Press. In 2000 verhuisde prof. dr. Twisk naar de afdeling klinische epidemiologie en biostatistiek van het VU medisch centrum. In 2005 werd hij hoofd van de vakgroep Methodologie en toegepaste biostatistiek aan het Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. Twisk is ook hoofd van het expertisecentrum voor longitudinale data-analyse; een interfacultair centrum van het Instituut voor Gezondheidswetenschappen en het VU medisch centrum.

Datum

Alleen in-company

Kosten

De kosten van de cursus bedragen € 2700 . De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie / thee en lunch.

Plaats

Laan Copes van Cattenburch 62.

In-company training

De cursus kan ook in-company worden gegeven.

Back To Top