skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Opleiding Statistisch Data Analist (2 jaar), erkend door de Vereniging voor Statistiek

Statistiek en data-analyse zijn onmisbare fundamenten in vrijwel alle takken van de wetenschap. Met de komst van gebruiksvriendelijke software is het opslaan en manipuleren van data haast kinderspel. Veel minder eenvoudig is het om relevante en kwalitatief hoogwaardige gegevens te verzamelen, efficiënt informatie af te leiden en niet misleid te worden door naïeve of onjuiste conclusies.
Om de kennis en expertise van uw medewerkers op het gebied van datamanagement, statistische methoden en analyse te verbreden en te verdiepen, biedt Tridata een tweejarige opleiding Statistisch Data Analist aan.

Sinds de oprichting in 2005 heeft Tridata een substantieel aantal onderzoekers en onderzoeksmedewerkers uit diverse sectoren (nieuwe) statistische en analytische tools in handen gegeven om hun werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren.

Erkend door de Vereniging voor Statistiek & Operationele Research
De opleiding tot Statistisch Analist is erkend door de Vereniging voor Statistiek & Operationele Research (VvS+OR). Na afronding van de opleiding ontvangt u het diploma Statistisch Data Analist en wordt u ingeschreven in het VvS+ORregister.

Het programma van de opleiding Statistisch Data Analist is zo ingericht dat er in deeltijd kan worden gestudeerd. Het aantal contactdagen per collegejaar bedraagt 20 dagen. De hoor- en werkcolleges vinden tweewekelijks plaats van 9:00 tot 16.30u. Daarnaast zal de cursist tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van opdrachten en literatuurstudie (650 uur). De normatieve studiebelasting is minimaal 1100 uur voor de tweejarige opleiding.

De opleiding Statistisch Data Analist is opgebouwd uit drie modules. Per module zijn er gemiddeld 14 contactdagen. Binnen de modules wordt gebruik gemaakt van aansprekende voorbeelden afkomstig uit diverse onderzoeksterreinen. De modules zijn ook onafhankelijk van elkaar te volgen, waarbij voor elke module een deelcertificaat te behalen is. Om een optimaal leereffect te bereiken zal de vergaarde kennis toegepast worden in praktijk-opdrachten met gebruikmaking van SPSS en R. Hierdoor lopen de modules 1 en 3 en de modules 2 en 3 deels parallel, waarbij colleges over de theoretische achtergrond gevolgd worden door werkcolleges waarbij de toepassing van deze kennis in SPSS en R worden behandeld. De modules 1 en 2 worden afgesloten met een casus waarin de kennis en vaardigheden worden getoetst. De cursist behaalt het diploma Statistisch Data Analist als de opdrachten van de werkcolleges voldoende zijn naar oordeel van de docenten en de twee eindcasussen met het cijfer 6 of hoger worden beoordeeld. De opzet van de totale cursus is weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1
Opbouw van de opleiding in parallelle modules

Module Inhoud Aantal contactdagen
Studiejaar 1 1 Basiskennis Statistiek 10
3 SPSS & R 10
Studiejaar 2 2 Statistische analyses 10
3 SPSS & R 10

Na voltooiing van deze opleiding heeft de cursist een grondige kennis van de basisbeginselen van statistiek, van veelgebruikte statistische analysemethoden en weet de cursist de resultaten van deze statistische technieken op een correcte manier te interpreteren. Daarnaast bezit de cursist na afloop de basisvaardigheden in SPSS en R om de kennis in de praktijk toe te passen.

De opleiding is verspreid over twee jaar en is zo ingericht dat in deeltijd kan worden gestudeerd. Men kan via het behalen van deelcertificaten het diploma Statistisch Data Analist behalen. De cursist mag in overleg met Tridata de studie spreiden over een langere periode.

De opleiding tot Statistisch Analist-A richt zich op mensen uit de dienstensector, de overheid en het bedrijfsleven die door hun functie geregeld in aanraking komen met kwantitatieve data en de analyse daarvan, en inzicht willen verwerven in statistische methoden en data-analyse. De vereiste vooropleiding is minimaal HAVO met wiskunde.

De opleiding tot Statistisch Data Analist bij tot de volgende competenties:
•    basisinzichten in statistische technieken en methoden;
•    de keuze voor een specifieke analyse adequaat kunnen verantwoorden;
•    grondige kennis van de achtergrond van de behandelde statistische analyses;
•    analyses verantwoord kunnen toepassen op concrete onderzoeksvragen en de   hieruit voortkomende resultaten zelfstandig kunnen interpreteren en rapporteren
•    grondige kennis van het managen van de groeiende stroom aan (gestructureerde en ongestructureerde) gegevens en het waarborgen van de kwaliteit hiervan.

In de opleiding zal ook veel aandacht worden besteed aan het zeer populaire en bovendien gratis verkrijgbare statistische pakket R. R is een vrij verkrijgbaar statistisch pakket. Omdat het een zogeheten open source structuur kent, zijn nieuwe statistische ontwikkelingen direct beschikbaar via nieuwe downloadbare packages. Het is een zeer krachtig en flexibel pakket en het kan eenvoudig worden geïnstalleerd op Windows Pc’s, Macintosh of Linux computers. R telt meer dan 5300 packages, wordt ontwikkeld door toegewijde onderzoekers en wereldwijd gebruikt door onderzoekers van multinationals, overheidsinstanties en universiteiten. Met R kunt u overal aan de slag.

Het behalen van het diploma tot Statistisch Data Analist is gelijkwaardig aan HBO+ bedrijfswiskunde.

Twee keer voordeel:
– De opleidingskosten van Tridata zijn BTW-vrij (BTW 0%) en dat scheelt u 21% aan kosten.
– De belastingdienst betaalt mee aan uw opleidingskosten.  Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven, is maximaal € 15000 euro.

Neem voor meer informatie contact op met Tridata over de opleidingskosten.

Neem contact op via info@tridata.nl voor een vrijblijvend opleidingsadvies

Cursisten die in aanmerking willen komen voor vrijstelling van module I kunnen een toets aanvragen. De vrijstelling wordt verleend als alle onderdelen van module I met het eindcijfer zeven of hoger beoordeeld zijn. Voor module II en module III kan geen vrijstelling worden aangevraagd.

De opleiding Statistisch Data Analist start op vrijdag 24 september 2021 in Utrecht en wordt om de vrijdag gegeven.

De Vereniging voor Statistiek en Operationele Research (VvS+OR) is zowel een wetenschappelijke- als een beroepsorganisatie. De VvS+OR is opgericht in 1945 en heeft als doel de studie van de statistiek, de operationele research en de aansluitende ontwikkelingen van de wiskunde te bevorderen in dienst van de wetenschap en samenleving.

Vraag de brochure aan via info@tridata.nl met uitgebreid beschrijving van de modules.

Zie ook de verkorte opleiding (10 weken)

Back To Top