skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus regressieanalyse (2 dagen)

Doel

De cursus regressieanalyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang
Met regressieanalyse kun je op basis van de scores op één of meer onafhankelijke variabelen, de scores op een afhankelijke variabele voorspellen. De keuze voor een specifieke vorm van regressieanalyse hangt af van het meetniveau van je afhankelijke variabele en het aantal onafhankelijke variabelen: enkelvoudige regressieanalyse, meervoudige regressieanalyse of logistische regressieanalyse.
In de cursus staat de praktische toepasbaarheid centraal.  Het gaat namelijk vooral om de juiste formulering van de onderzoeksvraag en de juiste interpretatie van de uitkomsten.

Inhoud

Lineaire regressie

 • Wanneer gebruik ik een lineair regressiemodel?
 • Hoe werkt (enkelvoudige) lineaire regressie?
 • Hoe interpreteer ik mijn SPSS output bij gebruik van een enkelvoudig lineair model?
 • Hoe werkt meervoudige lineaire regressie?
 • Hoe interpreteer ik mijn SPSS output bij gebruik van een meervoudig lineair model?
 • Hoe interpreteer ik de resultaten van mijn lineaire model bij een log transformatie van de uitkomstmaat?
 • Waar vind ik lineaire regressie in SPSS?
 • Hoe geef ik categorische variabelen mee bij lineaire regressie in SPSS?

Logistische regressie

 • Inleiding
  – Welke soort onderzoeksvragen
  – Waarom geen ‘gewone’ lineaire regressie
  – Het model
 • Interpretatie
  – De gewone kruistabel met risicomaten
  – Het model met één factor (dichotoom) als verklarende variabele
  – Het model met één covariaat (continu) als verklarende variabele
 • Schatten en toetsen
 • Goodness of fit
 • Modelselectie
 • Regressiemodellen voor andere onderzoeksvragen

Doelgroep

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen ‘Toegepaste statistiek en data-analyse’ en  ‘SPSS basis’ zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau.

Docent

Dr. M. (Manfred) te Grotenhuis werkt als universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisatie is kwantitatieve analysetechnieken en in het bijzonder regressieanalyse. Hij publiceerde daarover in meer dan 50 wetenschappelijke peer-reviewed artikelen in merendeels ISI-ranked tijdschriften, waaronder American Sociological Review en International Journal of Epidemiology. Hij schreef verder 3 leerboeken (statistiek en SPSS) die worden gebruikt op vijf universiteiten en tal van HBO’s. Voor zijn werk om het statistiekonderwijs te verbeteren, ontving hij in 2010 de tweejaarlijkse universitaire onderwijsprijs. Dr. te Grotenhuis is verbonden aan Tridata als adviseur en docent. Voor Tridata verzorgt hij de cursussen SPSS, statistiek, data-analyse en adviseert hij hierin.

In-company training

De statistiek cursus kan tevens als in-company training (op een locatie van uw keuze) worden gegeven. In overleg wordt het aantal deelnemers van uw organisatie bepaald en past Tridata de cursus aan uw specifieke wensen. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Cursusdata Cursuslocatie
Wordt nog medegedeeld Utrecht

Kosten en inschrijving

De kosten van de 2-daagse cursus bedragen €1375. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee en lunch.

Vervolgcursus:
cursus data-analyse

Back To Top