skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus statistiek met Excel | analyseren en rapporteren

Inleiding

Tridata, Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse, biedt een vijfdaagse cursus statistiek met Excel aan, waarin een uitgebreid palet aan statistische kennis en – vaardigheden aan bod komen. De toepasbaarheid van deze kennis en vaardigheden staat hierbij centraal. Voor zowel cursisten met basiskennis als ook meer ervaren cursisten biedt de cursus statistiek met Excel dan ook de unieke mogelijkheid om binnen een zeer korte periode fundamentele en zeer waardevolle onderzoeksvaardigheden eigen te maken.

Doel van de cursus statistiek met Excel

Het doel van de statistiek cursus is het kunnen omgaan met de basisvaardigheden van statistiek, om zodoende vanuit onderzoeksgegevens tot verantwoorde resultaten en conclusies te komen. In de cursus statistiek met Excel staat de praktische toepasbaarheid centraal. Het gaat namelijk vooral om de juiste toepassing en de juiste interpretatie van de uitkomsten. De oefeningen worden uitgevoerd in Excel, dat over handige tools (Add-ins) beschikt voor statistische bewerkingen.

Op verzoek van veel cursisten die de cursus eerder hebben gevolgd, wordt de cursus statistiek met Excel uitgebreid met een dag. Op dag 4 en dag 5 wordt uitgebreid ingegaan op regressieanalyse en het interpreteren en rapporteren van uitkomsten.

Opbouw van de cursus statistiek met Excel

Statistische basisbegrippen
Statistische functies en gegevensanalysefuncties van Excel
Grafieken
Centrummaten
Spreidingsmaten
Rangschikken
Nog meer statistische functies
Frequentieverdelingen
Kansrekening
Discrete kansverdelingen
De normale kansverdeling
Intervalschattingen
De hypothesetest
Tweesteekproeven-hypothesetoetsen
Variantieanalyse
Regressie
Correlatie
Statistische analyses toepassen en interpreteren

Doelgroep

De cursus statistiek in Excel is een praktijkgerichte cursus en is ontwikkeld voor gebruikers die vertrouwd willen raken met beschrijvende- en toetsende statistiek, zonder de aanschaf van een duur statistische pakketten.

Cursusdata

16 mei, 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni 2024
6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli 2024
12 september, 19 september, 26 september, 3 oktober, 10 oktober 2024
17 oktober, 24 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november 2024
21 november, 28 november, 5 december, 12 december, 19 december 2024

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

De cursus toegepaste statistiek en data analyse duurt 5 dagen. Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving

De kosten van de 5 daagse cursus statistiek met Excel bedragen € 2650. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee, inclusief lunches en inclusief boek.

Kosten en inschrijving

De kosten van de 5 daagse cursus statistiek met Excel bedragen € 2650. Deze prijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee, lunches en boek. Tijdens de cursus wordt o.a. gebruikgemaakt van het boek Statistiek met Excel: Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Het boek is inbegrepen in de prijs. De opleidingskosten van Tridata zijn BTW-vrij (BTW 0%) en dat scheelt u 21% aan kosten.

In-company training

De cursus statistiek met Excel kan ook in-company worden gegeven. Een in-company training, ook wel in-house training of bedrijfstraining, is een training die binnen jouw organisatie plaatsvindt. Hebben meerdere collega’s in uw organisatie dezelfde leervraag? Dan is een in-company training zeer geschikt. Onze trainingsprogramma’s stemmen we af op leerwensen en –doelen van jou en je collega’s. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Cursuslocatie

Europalaan 400, 5e verdieping
3526 KS Utrecht

Docent

Dr. M. (Marjolein) de Weerd is afgestudeerd Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht en afgestudeerd Epidemioloog aan de Universiteit van Utrecht. Zij is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp “Screening for asymptomatic carotid artery stenosis in the general population”. Tijdens haar promotie heeft zij verschillende simulatiemodellen gemaakt om de economische impact van interventies te analyseren.
Momenteel is zij onderzoeker en projectleider bij TNO Kwaliteit van leven, werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid. De onderzoeken die zij daar uitvoert en begeleidt zijn voornamelijk epidemiologische onderzoeken en kosten-effectiviteitsanalyses. Zij heeft ruime ervaring in het geven van onderwijs en het verzorgen van trainingen in o.a. statistiek en data-analyse. Zij is verbonden aan Tridata als adviseur en trainer.

Vervolgcursus

cursus data-analyse

Boek Statistiek met Excel

Statistiek met Excel

Basisboek Statistiek met Excel

Back To Top