skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Statistiek cursus met Excel

Doel

Het doel van de statistiek cursus is het kunnen omgaan met de basisvaardigheden van statistiek, om zodoende vanuit onderzoeksgegevens tot verantwoorde resultaten en conclusies te komen. In de cursus statistiek met Excel staat de praktische toepasbaarheid centraal. Het gaat namelijk vooral om de juiste toepassing en de juiste interpretatie van de uitkomsten.  De oefeningen worden uitgevoerd in Excel, dat over handige tools (Add-in) beschikt voor statistische bewerkingen.

Op verzoek van veel cursisten die de cursus eerder hebben gevolgd, wordt de cursus statistiek met Excel uitgebreid met een dag. Op dag 4 en dag 5 wordt uitgebreid ingegaan op regressie analyse en de uitkosten interpreteren en rapporteren.

Inhoud

Statistische basisbegrippen
Statistische functies en gegevensanalysefuncties van Excel
Grafieken
Centrummaten
Spreidingsmaten
Rangschikken
Nog meer statistische functies
Frequentieverdelingen
Kansrekening
Discrete kansverdelingen
De normale kansverdeling
Intervalschattingen
De hypothesetest
Tweesteekproeven-hypothesetoetsen
Variantieanalyse
Regressie
Correlatie
Statistische analyses toepassen en interpreteren

Doelgroep

De cursus toegepaste statistiek in Excel is een praktijkgerichte cursus en is ontwikkeld voor gebruikers die vertrouwd willen raken met beschrijvende- en toetsende statistiek, zonder de aanschaf van duur statistische pakketten.

Docent

Dr. M (Marjolein) de Weerd is afgestudeerd Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht en afgestudeerd Epidemioloog aan de Universiteit van Utrecht. Zij is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp “Screening for asymptomatic carotid artery stenosis in the general population”. Tijdens haar promotie heeft zij verschillende simulatiemodellen gemaakt om de economische impact van interventies te analyseren.
Momenteel is zij onderzoeker en projectleider bij TNO Kwaliteit van leven, werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid. De onderzoeken die zij daar uitvoert en begeleidt zijn voornamelijk epidemiologische onderzoeken en kosten-effectiviteitsanalyses. Zij heeft ruime ervaring in het geven van onderwijs en het verzorgen van trainingen in o.a. statistiek en data-analyse. Zij is verbonden aan Tridata als adviseur en trainer.

In-company training

De statistiek cursus kan tevens als in-company training (op een locatie van uw keuze) worden gegeven. In overleg wordt het aantal deelnemers van uw organisatie bepaald en past Tridata de cursus aan uw specifieke wensen. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata.

Cursusdata

11 maart, 18 maart, 25 maart, 1 april, 8 april 2022
24 mei, 31 mei, 14 juni, 21 juni, 28 juni 2022

Kosten en inschrijving

De kosten van de cursus bedragen € 2495. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie / thee en inclusief boek.

vervolg cursus

cursus data-analyse

Back To Top