skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Steekproefopzet ontwikkelen en omvang van een steekproef bepalen

Doel

Hoe groot moet mijn steekproef zijn om (betekenisvolle) effecten op te kunnen sporen? Hoe trek ik een representatieve steekproef? Steekproeftrekking is een essentieel gedeelte van het onderzoek. Echter gaat het met de uitvoering hiervan in de praktijk toch vaak mis. De cursus steekproeftrekking biedt u in één dag de achtergrond en handvatten die u nodig heeft om op verantwoorde wijze de steekproef van uw onderzoek te bepalen. De cursus is op zeer toegankelijke wijze ingericht, waarbij de theorie van steekproeftrekking middels diverse casussen in praktijk wordt gebracht.

Inhoud

  • Behandeling van de belangrijkste type steekproeven en hun toepassing in de praktijk
  • Representativiteit van de steekproef: in hoeverre vertoont de steekproef een met de populatie vergelijkbare verdeling?
  • Betrouwbaarheidsintervallen
  • In hoeverre komt de uitslag van een test niet overeen met de werkelijkheid? – De achtergrond van type 1 en type 2 fouten
  • Statistische power: de kans om een nulhypothese terecht te verwerpen
  • Significantie: in hoeverre is het waargenomen effect niet op toeval gebaseerd?
  • Effectgrootte: de praktische relevantie van een gevonden resultaat
  • Het bepalen van de steekproefgrootte
  • Vuistregels voor het bepalen van de steekproefgrootte bij verschillende analyses, zoals de chi-kwadraat test, t-test, ANOVA en multiple regressie

Casussen

Door diverse casussen verkrijgt u praktisch inzicht in de manier waarop steekproeftrekking in Excel en SPSS uitgevoerd wordt en hoe de steekproefgrootte bepaald kan worden voor verschillende analyses, zoals onafhankelijke t-test, ANOVA en multiple regressie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de planning of opzet van onderzoeken en zijn of haar kennis op het gebied van steekproeftrekking wil vergroten.

Vereiste voorkennis

Men dient bekend te zijn met beschrijvende statistiek, en dus met de meest voorkomende centrum- en spreidingsmaten zoals het gemiddelde, de mediaan, variantie en standaarddeviatie en met frequentieverdelingen. Verder dienen cursisten enige ervaring te hebben met het gebruik van SPSS en Excel omdat hier tijdens de computerpractica mee wordt gewerkt.

Cursusdata en plaats

De cursus wordt alleen in-huis gegeven (bij de klant). In overleg wordt het aantal deelnemers van uw organisatie bepaald en past Tridata de cursus aan uw kennisbehoefte. Neemt u voor een maatwerkofferte contact op met Tridata. Het minimum aantal deelnemers is vier.

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten

De kosten van de eendaagse cursus bedragen €725. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee en lunches.

Docent: dr. S. Fagel

Dr. S. (Selene) Fagel studeerde Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en was werkzaam als onderzoeksmedewerker bij Altrecht en het VU Medisch Centrum. Mevrouw Fagel was tevens verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) als postdoc. In 2013 promoveerde zij aan de universiteit van Leiden op een proefschrift getiteld ‘Childhood psychopathology & development of adult schizotypal symptoms’. Zij heeft ruime ervaring in het geven van onderwijs en het verzorgen van trainingen in o.a. statistiek en data-analyse. Zij is v.a. 2008 verbonden aan Tridata als adviseur en trainer en als onderzoeker bij de Inspectie van Onderwijs.

Literatuur:

Principes van marktonderzoek 6e editie – Toepassingen met SPSS, Alvin Burns, Ronald Bush, e.a.
Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Edition).

Back To Top