skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse in de gezondheidszorg

Controleerbaar en reproduceerbaar literatuuronderzoek is de basis voor rationele beslissingen in de gezondheidszorg. Het ligt ten grondslag van richtlijnontwikkeling, kostenbaten analyses en beleidsbeslissingen. Een kwantitatieve samenvatting van grote aantallen studies (een meta-analyse) is één van de vormen van systematisch literatuuronderzoek. Er wordt meer en meer van u verwacht dat u literatuuronderzoek en meta-analyses juist kunt interpreteren of zelf kunt uitvoeren.

Met deze eendaagse cursus krijgt u een overzicht van de principes van systematisch literatuuronderzoek en de statistische methodes die voor een gepoolde analyse (meta-analyse) gebruikt worden. U oefent de statistische analyses met het programma Comprehensive Meta-analysis. Na deze cursus kunt u publicaties over literatuuronderzoek doorgronden en kunt u zelf een eenvoudige meta-analyse uitvoeren.

Doel

Na deze cursus kunt u bestaand literatuuronderzoek begrijpen en een inschatting maken van de juistheid van de gebruikte methoden, analyses en getrokken conclusies. U kunt zelf een eenvoudig literatuuronderzoek opzetten en uitvoeren.

Inhoud

  • Onderzoeksvragen en protocollen
  • In- en exclusiecriteria van studies
  • Welke literatuur databases en zoekstrategieën?
  • Selectie en kwaliteitsbeoordeling van studies
  • Data extractie en analyse
  • Heterogeniteit en bias

Doelgroep

HBO-ers en WO-ers werkzaam in de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, beleidsmakers en onderzoekers). Hoewel deze cursus in eerste instantie gericht is op onderzoek in de gezondheidszorg geldt de behandelde stof ook voor andere sectoren, zoals het onderwijs, de sociale wetenschappen of de economie.

Duur

De cursus duurt 1 dag.

Datum *

De cursus wordt alleen in-company gegeven. In overleg past Tridata de cursus aan uw specifieke wensen.

Kosten en inschrijving:

De kosten bedragen 750,- Euro, BTW-vrij.

In-company training

Deze training kan in huis (bij uw organisatie) worden gegeven. In overleg past tridata de cursus  aan de  wensen van de cursisten . Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Plaats

Laan Copes van Cattenburch 62, Den Haag.

Docent:

Prof. dr. L. (Lidia) Arends
Prof.dr. Lidia Arends is sinds begin 2002 verbonden aan de opleiding Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast werkte zij als Biostatisticus bij de afdeling (Epidemiologie &) Biostatistiek van het Erasmus MC, waar ze in 2010 de MORE-onderwijsprijs won bij de opleiding Geneeskunde.
Lidia Arends studeerde in Groningen af in de Econometrie (cum laude) en in de Psychologie (cum laude) en haalde daarna een MSc in de Health Services Research en een MSc in de Epidemiology aan de NIHES (Erasmus MC). In 2006 is zij aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op het proefschrift  ‘Multivariate meta-analysis: modelling the heterogeneity. Mixing apples and oranges: dangerous or delicious?’. De in haar proefschrift ontwikkelde statistische methoden voor multivariate meta-analyse worden wereldwijd als nieuwe standaard gezien en zijn inmiddels al meer dan 400 keer geciteerd c.q. gebruikt. Voor Tridata geeft professor Arends o.a. de cursus meta-analyse en adviseert zij hierin

Back To Top