Advies & Trainingen

 

Datamanagement

 

Statistische data-analyse

Tridata verzorgt curussen, trainingen, opleidingen en workshops, adviseert, en voert onderzoek uit in opdracht van bedrijven en overheidsinstellingen w.o. universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, gemeenten en ministeries. Onze expertise is statistiek, data-analyse, big data, data science en statistische software.

Tridata opleiding statistisch data analist

Opleiding statistisch data analist (10 dagen, verdeeld over 15 weken  )

Inleiding

Tridata, Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse, biedt een intensieve tiendaagse opleiding statistisch data analist aan, waarin een uitgebreid palet aan statistische kennis en -vaardigheden aan bod komen. De toepasbaarheid van deze kennis en vaardigheden staat hierbij centraal. Voor zowel onderzoekers met basiskennis als ook meer ervaren onderzoekers biedt deze cursus dan ook de unieke mogelijkheid om binnen een zeer korte periode fundamentele en zeer waardevolle onderzoeksvaardigheden eigen te maken.

Inhoud

In deze 10-daagse opleiding wordt ingegaan op het onderzoeksproces dat een onderzoeker doorloopt. De onderzoeker wordt bewust van valkuilen en krijgt bruikbare handvatten aangereikt, waardoor de onderzoeker na deze opleiding gefundeerde uitspraken kan doen. Er wordt stilgestaan bij het verschil tussen beschrijvende en verklarende statistiek en er wordt aandacht besteed aan het correct formuleren en het operationaliseren van een onderzoeksvraag. De onderzoeker krijgt inzicht in de wijze waarop de vertaling van de onderzoeksvraag naar analyses kan worden gemaakt. In rap tempo wordt kennisgemaakt met het computerprogramma SPSS , waarbij in de daaropvolgende dagen veelvuldig zal worden geoefend met data. Binnen het programma R (Statistical Programming with R) zal actief worden geoefend met het opschonen, prepareren van data, het onderzoeken van de aannames van de gekozen analyse en raakt de onderzoeker bekend met het toepassen van basis (t-test, ANOVA, correlatie, Chi-kwadraat en non-parametrische varianten hiervan) en meer geavanceerde analyse technieken ((logistische) regressie).

Eindtermen

Na afronding van deze opleiding:
-    heeft de cursist kennis en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces;
-    is de cursist in staat data op verantwoorde wijze te bewerken in R (Statistical Programming with R)
-    heeft de cursist inzicht in statistische methoden en basis en geavanceerde technieken;
-    is de cursist in staat de keuze voor een specifieke analyse adequaat te kunnen verantwoorden;
-    heeft de cursist grondige kennis van de achtergrond van de behandelde statistische analyses;
-    is de cursist in staat analyses verantwoord toe te passen op concrete onderzoeksvragen, alsmede de  hieruit voortkomende resultaten zelfstandig te kunnen interpreteren
-    heeft de cursust concrete methoden in handen voor het eigen onderzoek.

Inhoud

Dag 1: Statistiek in bredere context; het onderzoeksproces

-          Kennismaking met statistiek in bredere context

-          Valkuilen van de onderzoeker

-          Beschrijvende versus verklarende statistiek

-          Normaliteit en het verschil tussen parametrische en non-parametrische testen

 

Dag 2: Het begrijpend leren lezen van onderzoeksvragen.

-          Meetniveaus

-          De functie van variabelen

-          Keuzebepaling statistische analyse

-          Het testen van hypothesen

-          Effect sizes

 

Dag 3: Steekproeven en power

-          Populatie

-          Steekproef

-          Statistische power

-          Type 1 en type 2 fouten

-          Het schatten van de omvang van de steekproef

 

Dag4: Introductie R: Statistical Programming with R

    -          Inleiding R; hulp krijgen; de R community; packages.
    -       Werken met de commandline en RStudio

Dag 5: Het opschonen en prepareren van data

- Koppelen van (grote)datasets

- Hercoderen

- Missende waarden

- Uitbijters

- Werken met de syntax

Dag 6 : Analyseren; verschil tussen twee gemiddelden.

- T-test

 • Verschillende soorten
 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

-Non-parametrische varianten van de t-test

 • Verschillende soorten
 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

Dag 7: Analyseren; verschil en samenhang tussen twee of meer groepen.

 - Chi-kwadraattest

 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

- ANOVA

 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

-Kruskal Wallis test

 • Verschillende soorten
 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

Dag 8: Analyseren; samenhang en voorspelling

- Correlatie

 • Verschillende soorten correlaties
 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

Dag 9: Regressies

 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

Dag 10 : Analyseren; logistische regressie (Using R)

 • Assumpties
 • Analyse
 • Effect size
 • Interpretatie

- Herhaling, samenvatting en afsluiting

Praktische informatie

De Opleiding statistisch data analist bestaat uit tien opleidingsdagen en vindt plaats op de cursuslocatie van Tridata in Utrecht. De opleiding statistisch data analist kent een ochtend- en middagprogramma. Het ochtendprogramma zal plaatsvinden van 9.15 tot 12.30u. Het middagprogramma zal plaatsvinden van 13.30 tot 16.15u.

De deelnemers hebben toegang tot een digitale omgeving waarin docenten hun colleges, datasets, opdrachten en overig cursusmateriaal zullen plaatsen. Er zijn geen examens of testen, en cursisten zullen na voltooiing van de cursus een certificaat van deelname ontvangen.

Doelgroep

De Opleiding statistisch data analist is geschikt voor mensen uit de dienstensector, de overheid en het bedrijfsleven die door hun functie geregeld in aanraking komen met kwantitatieve data en de analyse daarvan. Mensen die inzicht willen verwerven in statistische methoden en data-analyse. De vereiste vooropleiding is minimaal HAVO met wiskunde.

Kosten en inschrijving

De kosten van de 10-daagse cursus bedragen € 5500. Deze prijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie/thee, lunches en boeken.

- De opleidingskosten van Tridata zijn BTW-vrij (BTW 0%) en dat scheelt u 21% aan kosten.
- De belastingdienst betaalt mee aan uw opleidingskosten. Het bedrag dat u mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven, is maximaal € 15000 euro. Kijk voor meer informatie over aftrek van studiekosten en andere scholingsuitgaven op de site van de belastingdienst.

Betalen in termijnen

Het is mogelijk om het lesgeld in termijnen te betalen. Het aantal termijn is afhankelijk van uw situatie.

Cursusdata

27-mrt, 3-apr, 10-apr, 17-apr, 24-apr, 8-mei, 15-mei, 22-mei, 29-mei, 5-jun 2019.
15-okt, 22-okt,29-okt, 5-nov, 12-nov, 19-nov, 26-nov, 3-dec, 10-dec, 17-dec 2019.

Cursuslocatie Utrecht

Europalaan 400 (5e verdieping), 3526 KS Utrecht

Docenten

De opleiding wordt gegeven door verschillende docenten met jarenlange onderwijservaring en wetenschappelijk onderzoek.

Wij werken o.a. voor:

Autoriteit-consumetn-markt.jpgErasmus-universiteit.jpgErasmusMC.jpgTNO.jpgalgemene-rekenkamer.jpgbelastingdienst.jpg