skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

R en R Studio installeren

R en R Studio installeren: R is een programmeertaal en softwareomgeving voor statistische berekeningen en grafieken. Het wordt veel gebruikt voor data-analyse, statistische modellering en data-visualisatie. R is open-source, wat betekent dat het gratis te gebruiken is en dat gebruikers het kunnen aanpassen en verspreiden. Er is een grote gemeenschap van ontwikkelaars die bijdragen aan de ontwikkeling en onderhoud van R.

Wat is R Studio?
Hoe installeer ik R en R Studio?
De installatie van R en R studio testen
Voorbeeld van een R script
Installatievideo: R en RStudio

Wat is R Studio?

R Studio is een schil of interface om R heen. Het is een integrale ontwikkelomgeving (IDE) voor R die R-functionaliteit biedt via een gebruiksvriendelijke interface. R Studio is gebouwd op R en geeft toegang tot de functionaliteit van R via verschillende tools zoals een console, een editor, een environment, een history, een plots sectie en ondersteuning voor het beheren van R packages. Hierdoor kan men efficiënter werken door de functionaliteit van R te gebruiken via de interface van R Studio.R Studio biedt een aantal functies die het programmeren in R gemakkelijker maken, zoals:

   • Een console waarin je R code kunt invoeren en uitvoeren
   • Een editor waarmee je R-scriptbestanden kunt maken en bewerken
   • Een “environment” waarin je de variabelen die in je R-sessie zijn gedefinieerd, kunt bekijken
   • Een “history” waarin je eerdere commando’s kunt terugzien
   • Een “plots” sectie waar je de grafieken die met R zijn gemaakt kunt bekijken
   • Ondersteuning voor het beheren van R packages

Ondersteuning voor verschillende programmeertalen zoals SQL, C++, python etc.

Hoe installeer ik R en R Studio?

Om R en R Studio te installeren, volg de volgende stappen:

   1. Installeer R: Ga naar de officiële R-website (https://cran.r-project.org/) en klik op de link “Download R for Windows” (of Mac of Linux afhankelijk van je systeem). Download en voer het installatieprogramma uit. Volg de instructies op het scherm om R te installeren.
   2. Installeer R Studio: Ga naar de R Studio-website (https://rstudio.com/products/rstudio/download/) en download R Studio voor jouw systeem (Windows, Mac of Linux). Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het scherm om R Studio te installeren.
   3. Open R Studio: Na de installatie van R Studio is er een snelkoppeling op je bureaublad of in de Windows-menu’s. Open R Studio om te beginnen met programmeren in R.
   4. Je kunt nu R gebruiken in R Studio. R Studio is een gebruiksvriendelijke interface voor R, waarmee je gemakkelijk code kunt schrijven, uitvoeren en debuggen.

Let op: Het is aan te raden om eventuele updates van R en R Studio te installeren wanneer deze beschikbaar zijn, om zo de meest recente versie te gebruiken en eventuele bekende problemen op te lossen.

De installatie van R en R studio testen

Je kunt testen of R en R Studio correct werken door een eenvoudig commando in de R Studio-console uit te voeren.

   1. Open R Studio.
   2. In de console, voer het volgende commando uit: install.packages(“tidyverse”) dit commando zal de tidyverse package installeren.
   3. Voer vervolgens het commando uit: library(tidyverse) om de package te laden in de huidige sessie.
   4. Als er geen foutmeldingen verschijnen, betekent dit dat R Studio en R correct zijn geïnstalleerd en dat de tidyverse package correct is geïnstalleerd.
   5. Als je nu een grafiek wilt maken, kun je bijvoorbeeld het volgende commando gebruiken: ggplot(data = mpg) + geom_point(mapping = aes(x = displ, y = hwy)), dit zal een scatter plot maken van de data in de mpg dataset
   6. Als de grafiek wordt weergegeven, betekent dit dat R en R Studio correct werken en dat je kunt beginnen met programmeren in R met de hulp van de tidyverse package.

Over de dataset mpg

mpg is een dataset die standaard beschikbaar is in R, het bevat informatie over brandstofverbruik en prestaties van verschillende automodellen. De dataset bevat onder andere informatie over het merk, model, verbruik op de snelweg en in de stad, en de cilinderinhoud van de auto. Dit is een populaire dataset die vaak wordt gebruikt voor demonstratie- en leerdoelen.

Voorbeeld van een R script

Kopieer het script naar R Studio en voer het script uit (run). Vergeet niet de werkdirectory/ werkmap aan te passen. Probeer het script regel voor regel uit te voeren door te selecteren en op het run icoontje ( ) te drukken.

# Stap 1: Maak een nieuwe map aan voor je project

setwd(“~/mijn_werkmap”) # dit is je werkdirectory

# Stap 2: Installeer de Tidyverse-package
install.packages(“tidyverse”)

# Stap 3: Laad de Tidyverse-bibliotheek
library(tidyverse)

# Stap 4: Lees de mpg-data in.
data <- mpg

# Stap 5: Maak beschrijvende statistieken
summary(data)

# Stap 6: Maak een grafiek
ggplot(data, aes(x = class)) + geom_bar()

Cursussen programmeren in R

Installatievideo: R en RStudio

Back To Top