skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

De Mensen

De gezichten achter Tridata beschikken over een uitgebreide expertise in theoretische en toegepaste statistiek, data-analyse, big data en data science op verschillende domeinen. Onderaan treft u een selectie van de ruim 50 (vijftig) gezichten achter Tridata en hun competenties.

Dr. J. (Jules) L. Ellis

Dr. Jules L. Ellis is in 1994 cum laude gepromoveerd op een onderwerp in de psychometrie. Sindsdien werkt hij als Associate Professor en coördinator Statistiek en Methoden bij de opleiding Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn loopbaan heeft Dr. Ellis zich toegelegd op het geven van statistische adviezen in toegepast onderzoek, zowel binnen als buiten de universiteit.
Dr. Ellis heeft tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam, waaronder een 6-tal statistiekboeken. Deze worden gebruikt in het universitaire statistiekonderwijs

Prof. dr. Twisk

Prof. dr. Twisk promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met een proefschrift gebaseerd op data van ‘The Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study’. Na zijn promotie is prof. dr. Twisk actief geweest bij The Institute for Research in Extramural Medicine (EMGO-instituut) waar hij leiding heeft gegeven aan een aantal projecten en postdoctorale cursussen heeft gegeven en gecoördineerd. Gedurende deze periode heeft prof. dr. Twisk zich gespecialiseerd in de methodologie van longitudinale data-analyse en multilevel analyse en schreef twee boeken over dit onderwerp; beide boeken zijn uitgegeven door Cambridge University Press. In 2000 verhuisde prof. dr. Twisk naar de afdeling klinische epidemiologie en biostatistiek van het VU medisch centrum. In 2005 werd hij hoofd van de vakgroep Methodologie en toegepaste biostatistiek aan het Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. dr. Twisk is ook hoofd van het expertisecentrum voor longitudinale data-analyse; een interfacultair centrum van het Instituut voor Gezondheidswetenschappen en het VU medisch centrum.

Dr G.(Guido) Baltussen

Dr.  G. Baltussen is  econometrist, Tinbergen graduate, postdoc aan het vermaarde New York University, Stern School of Business.  Hij is  gepromoveerd in 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp ‘Behavioral Finance’.  Een deel van zijn  proefschrift werd eerder gepubliceerd in de top economische tijdschriften zoals The American Economic Review en Management Science.  Door zijn training en onderzoek in financiële economie en econometrie heeft hij veel kennis opgebouwd van de econometrie en statistiek. Naast de analytische vaardigheden is hij door zijn ervaringen in het geven van colleges in de statistiek, wiskunde en financiële economie in staat zijn kennis goed en duidelijk op anderen over te brengen.

Dr. S.(Sjoerd) van Bekkum

Dr. S. van Bekkum heeft een M.Sc. (Cum Laude, 2006) en een M.Phil. (2007) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, en promoveerde in 2010 in de financiële economie aan het Tinbergen Instituut. Hij heeft sindsdien ruime ervaring opgebouwd in financiëel-economisch en statistisch onderzoek en onderwijs. In 2010 is hij een jaar als post-doc onderzoeker aan New York University verbonden geweest. Op het moment werkt Van Bekkum als Associate Professor financiële economie op de Erasmus Universiteit, waar hij empirische en statistische aspecten van financiëel-economisch onderzoek doceert. Voor Tridata verzorgt dr. van Bekkum de cursussen STATA, Panel-data en diverse cursussen data-analyse.

Dr. J.(Joris) de Wind

Joris promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam (Cum Laude). In zijn proefschrift heeft hij verschillende nieuwe econometrische technieken ontwikkeld en toegepast op macroeconomische vraagstukken. Joris heeft in de periode 2008-2017 verschillende economische modellen ontwikkeld voor zowel beleidsanalyses en het maken van (korte-termijn) voorspellingen, eerst bij De Nederlandsche Bank en later bij het Centraal Planbureau. In 2017 heeft Joris de overstap gemaakt naar de data science discipline en is momenteel als data scientist werkzaam bij ING Nederland. Sinds medio 2018 geeft Joris diverse data science cursussen namens Tridata, zowel in R en ook met Python.

M. (Marije) Sluiskes, MSc

Marije studeerde cum laude af in statistiek en data science aan de Universiteit Leiden. Momenteel is zij promovenda in de medische statistiek aan het Leids Universitair Medisch Centrum, waar zij zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe statistische methoden voor het schatten van biologische leeftijd. Eerder was zij stagiair bij de methodologie-afdeling van het CBS. Marije heeft veel ervaring met de programmeertalen Python en R. Zij is een ervaren en enthousiaste docent die haar kennis van statistiek, data science en programmeren graag overdraagt.

J. (Jolien) Oomens, MSc

Jolien is cum laude afgestudeerd in de wiskunde aan de universiteit van Amsterdam, waar ze vanaf haar negentiende heeft lesgegeven. Op 21-jarige leeftijd werd ze docent computeralgebra en daarmee was ze de jongste docent aan de UvA. Zij schreef mee aan lesmaterialen voor verschillende opleidingen van de UvA. Jolien verzorgt data science en data engineering opleidingen in R en Python bij Tridata. Jolien heeft gewerkt als data scientist en onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en is momenteel verbonden aan het Erasmus MC als research software engineer.

Dr. A.M.S. (Sofie) Berghuis

Dr. A.M.S. (Sofie) Berghuis behaalde in 2016 haar master Health Sciences (cum laude). Daarna promoveerde zij in 2020 aan de Universiteit van Twente. Haar proefschrift was getiteld: “The clinical utility of molecular diagnostics in breast cancer management”. In het proefschrift heeft zij op basis van diverse grote datasets de (kosten-)effecitiviteit en utiliteit van verschillende bestaande, maar ook nieuwe diagnostische technologieën binnen de borstkankerzorg onderzocht. De analyses die Sofie tijdens haar promotieonderzoek heeft gedaan zijn uitgevoerd in R. Op dit moment is Sofie werkzaam als Market Access Manager bij GSK. Binnen haar huidige rol is zij nog steeds regelmatig bezig met diverse modellen/analyses en met de vertaalslag van dergelijke analyses naar de (klinische) praktijk. Voor Tridata verzorgt Sofie de cursussen statistical programming in R, statistiek, data analyse, tekstmining en data science.

Dr. D. (Daniël) van der Palm

Upon completion of his PhD thesis on latent class models for density estimation, Daniël has worked for companies such as Center Data and Statistics Netherlands. Currently he works as a research scientist at Cito, the Dutch national institute for educational measurement and he is a teacher and consultant for Tridata. Daniël specializes in the development and implementation of algorithms in the context of data science and statistics (C++/C#/R/Python). He has extensive experience with developing and managing desktop/web applications and cloud solutions (SaaS / PaaS).

Dr. K. (Karin) Groothuis-Oudshoorn

Karin Groothuis-Oudshoorn, PhD, is an Assistant Professor and Biostatistician at University of Twente, the Netherlands. Dr. Groothuis-Oudshoorn completed her PhD at the University of Utrecht, specializing in mathematical statistics. After that she worked at several applied research institutes as a (bio)statistician. In 2009, she joined the department of Health Technology and Services Research at the University of Twente where her research focus is on survival regression models, statistical learning and design and statistical analysis of preferences. She teaches courses on data science, statistical learning and medical statistics for several educational programs at the University of Twente. Next to that she is working since 2011 as a statistical consultant and teacher for Tridata.

Dr. S. (Stan) Wijn 

Stan promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in de richting Health Technology Assessment en Epidemiologie en is als docent en consultant verbonden aan Tridata. Stan heeft veel ervaring met besliskundig modelleren van medische technologie. Hiervoor heeft hij meerdere wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin hij gebruik maakt van complexe modellen die d.m.v. microsimulatie patiënten simuleren en kosten en kwaliteit van leven berekenen. Doordat hij deze modellen in R Shiny bouwt (een grafische interface voor R), is optimalisatie cruciaal om de gebruiker het gevoel te geven dat de berekeningen bijna direct worden uitgevoerd.

Prof. dr. L.(Lidia) Arends

Prof. dr. L.(Lidia) Arends is sinds begin 2002 verbonden aan de opleiding Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast werkte zij als Biostatisticus bij de afdeling (Epidemiologie &) Biostatistiek van het Erasmus MC, waar ze in 2010 de MORE-onderwijsprijs won bij de opleiding Geneeskunde.
Lidia Arends studeerde in Groningen af in de Econometrie (cum laude) en in de Psychologie (cum laude) en haalde daarna een MSc in de Health Services Research en een MSc in de Epidemiology aan de NIHES (Erasmus MC). In 2006 is zij aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op het proefschrift  ‘Multivariate meta-analysis: modelling the heterogeneity. Mixing apples and oranges: dangerous or delicious?’. De in haar proefschrift ontwikkelde statistische methoden voor multivariate meta-analyse worden wereldwijd als nieuwe standaard gezien en zijn inmiddels al meer dan 400 keer geciteerd c.q. gebruikt. Voor Tridata geeft professor Arends o.a. de cursus meta- analyse en adviseert zij hierin.

 Dr. J. (Josette) Wulffaert 

Dr. J. (Josette) Wulffaert studeerde in 2005 cum laude af bij de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden. In 2010 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar de ouderlijke opvoedstress bij gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking veroorzaakt door genetische syndromen. In 2013 voltooide zij de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Zij heeft ruime ervaring in het geven van onderwijs zowel op het gebied van statistiek als in klinische vaardigheden. Momenteel werkt zij als GZ-psycholoog in de kinder- en jeugd GGZ en verzorgt daarnaast diverse cursussen. Dr. Wulffaert is verbonden aan Tridata als adviseur en docent. Voor Tridata verzorgt zij de cursussen SPSS en statistiek en adviseert hierin.

 Dr. M (Mark) van der Loo 

Dr. M. (Mark) van der Loo studeerde in 2003 *cum laude* af in de richting Informatische Chemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn afstudeerwerk werd beloond met de Unilever research award(2003). In 2008 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de quantumfysica van molecuul-licht interacties. Een gedeelte van zijn promotieonderzoek werd uitgevoerd aan het ITAMP instituut voor molecuulfysica aan de Harvard Universiteit.
Sinds 2007 werkt Mark als methodoloog aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar hij adviezen geeft over statistische methoden zoals steekproefontwerp, uitbijterdetectie en automatische controle- en correctiemethoden. Voor Tridata verzorgt hij de cursus R en diverse cursussen data-analyse.

Dr. F. (Frederick) Thielen

Dr. F. (Frederick) Thielen promoveerde in 2020 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Health Policy and Management [ESHPM]). In zijn proefschrift “Uitdagingen bij het beoordelen van gezondheidstechnologieën: Het berekenen van kosten en kosteneffectiviteit van nieuwe behandelingen in de hemato-oncologie” heeft hij de kosteneffectiviteit van meerdere dure geneesmiddelen voor bloedkanker onderzocht. De meeste analyses voor zijn proefschrift heeft Frederick in R uitgevoerd (Markov modellen, overlevingsanalyses, modelleren van kosten, etc.). Ook gebruikt hij R voor het schrijven van brieven en rapporten en het maken van Shiny apps. Momenteel werkt Frederick als universitair docent bij ESHPM. Voor Tridata verzorgt Frederick de cursus Statistical Programming in R, statistiek, data analyse en data science.

Prof. Dr. K.(Kees) van Montfort 

Prof. Dr. Kees van Montfort promoveerde in 1989 aan de Rijksuniversiteit Leiden (afdeling Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek) op het onderwerp “Estimating in structural equations models with non-normal distributed variables”. Hij is hoogleraar Biostatistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Kwantitatieve Bedrijfskundige Onderzoekstechnieken aan Nyenrode Business University. Aan Tridata is hij verbonden als freelance docent.

Dr. G. ( Geetha) Garib 

Dr. G.(Geetha) Garib, in het bezit van drie masters, behaald aan de Universiteit van Groningen, heeft tijdens haar promotie aan het Europees Universitair Instituut te Florence (Italië) Managementwetenschappen gestudeerd met een specialisatie in Strategie en Organisatie. Tijdens haar promotie heeft ze internationaal onderzoek gedaan in West-Europese landen. Ze heeft daarnaast een multidisciplinaire achtergrond in o.a. statistiek, sociologie, Engelse taalkunde en psychologie. Dr. Garib heeft enige jaren gewerkt voor de Rabobank Group als Financial Modeler en Business Consultant in Philadelphia, PA (USA). Hier heeft ze met internationale managers uit verschillende afdelingen gewerkt. Op het moment werkt ze als Assistant Professor op het gebied van organisatie en management aan de faculteit Sociale Wetenschappen voor de Universiteit van Tilburg.

Dr. Y. (Yolanda) Grift

Dr. Y.(Yolanda) Grift is econometriste, afgestudeeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is in 1998 gepromoveerd op het proefschrift “Female Labour supply. The influence of taxes and social premiums” aan de Universiteit Utrecht. Mw. dr. Grift werkt sinds 1982 aan de Universiteit Utrecht als universitair docent. Sinds de oprichting van de Utrecht School of Economics doceert ze wiskunde, statistiek en econometrie.
Haar onderzoek is micro-econometrisch van aard en kent een grote variëteit in toepassingen: van de analyse van de tijdsbesteding tussen en binnen huishoudens, via het effect van ondernemingsraden op het bedrijfsresultaat tot de analyse van schoolrendementen. Daarbij werkt zij met diverse statistische en econometrische pakketten.
Door haar jarenlange ervaring als docent én als onderzoeker is zij in staat om niet alleen de materie helder en gestructureerd uit een te zetten maar ook om toepassingen te geven die dicht bij de belevingswereld van studenten liggen.

Dr. V. (Veerle) Coupé

Dr. V. (Veerle) Coupé is universitair docent aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich met name op ziekte modellering met als doel het voorspellen van klinische en economische uitkomsten van preventieve, diagnostische en behandelstrategieën. Haar toepassingsgebied is de oncologie, met name baarmoederhalskanker, darmkanker, longkanker en melanoma. Ze geeft onderwijs op het gebied van de biostatistiek, kosten-effectiviteit en ziektemodellering. Zij is verbonden aan Tridata als docent Medische statistiek.

Prof. A. (Annelies) Blom

Prof. A. (Annelies) Blom promoveerde in 2009 aan het Institute for Social and Economic Research aan de University of Essex op het onderwerp “Measuring, Explaining and Adjusting for Cross-Country Differences in Unit Nonresponse: What Can Process Data Contribute?”. Dr. Blom werkt sinds 2003 op het gebied van survey methodiek en onderzoek, eerst aan het National Centre for Social Research (NatCen), daarna bij de European Social Survey (ESS) en de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Zij is universitair docent voor methodiek en statistiek aan de Universität Kaiserslautern en verbonden aan Tridata als docent en adviseur.

Dr. H. (Heike) Goudriaan

Dr. H. (Heike) Goudriaan studeerde in 2001 af in Statistiek en Meettheorie en in Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot 2005 werkte ze als onderzoeker in opleiding bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving, daarna enkele jaren als Universitair Docent Methoden & Technieken en Statistiek bij de afdeling Criminologie aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is zij als statistisch onderzoeker verbonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij is een ervaren docent en consultant op het gebied van kwantitatieve sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden en statistiek.

Dr. M. (Marjolein) de Weerd

Dr. M. (Marjolein) de Weerd is afgestudeerd Gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht en afgestudeerd Epidemioloog aan de Universiteit van Utrecht. Zij is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp “Screening for asymptomatic carotid artery stenosis in the general population”. Tijdens haar promotie heeft zij verschillende simulatiemodellen gemaakt om de economische impact van interventies te analyseren.
Momenteel is zij onderzoeker en projectleider bij TNO Kwaliteit van leven, werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid. De onderzoeken die zij daar uitvoert en begeleidt zijn voornamelijk epidemiologische onderzoeken en kosten-effectiviteitsanalyses. Dr. de Weerd heeft ruime ervaring in het geven van onderwijs en het verzorgen van trainingen in o.a. statistiek en data-analyse. Zij is verbonden aan Tridata als adviseur en trainer.

Dr. S. (Selene) Fagel

Dr. S.(Selene) Fagel studeerde Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en was werkzaam als onderzoeksmedewerker bij Altrecht en het VU Medisch Centrum.
Mevrouw Fagel was tevens verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) als postdoc. In 2013 promoveerde zij aan de universiteit van Leiden op een proefschrift getiteld ‘Childhood psychopathology & development of adult schizotypal symptoms’. Zij heeft ruime ervaring in het geven van onderwijs en het verzorgen van trainingen in o.a. statistiek en data-analyse. Zij is v.a. 2008 verbonden aan Tridata als adviseur en trainer en als onderzoeker aan de Inspectie van Onderwijs.

Dr. M. (Merle) Zwiers

Dr. M. (Merle) Zwiers heeft haar studie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam in 2011 cum laude afgerond. Daarna is zij werkzaam geweest als onderzoeker en docent statistiek bij de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2018 promoveerde Merle aan de Technische Universiteit Delft op onderzoek naar longitudinale patronen en effecten van buurtverandering. Sindsdien is Merle werkzaam als Senior Data Scientist. Merle is sinds 2015 verbonden aan Tridata als docent en verzorgt verschillende statistiek/data science cursussen in verschillende softwarepakketten.

Prof.dr. F. (Ferry) Koster 

Prof. Dr. Ferry Koster is bijzonder hoogleraar Innovatieve Samenwerking (Innovative Collaboration) bij TIAS School for Business & Society (leerstoel Van Spaendonck). Vanuit deze leerstoel richt zijn onderzoek zich op de relatie tussen samenwerking en ondernemerschap en gaat in op de vragen hoe nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, hoe deze worden bestuurd en wat de gevolgen zijn voor organisatieprestaties. Daarnaast is hij Universitair Hoofddocent Arbeid, Organisatie en Management (Sociologie) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is als wetenschapper verbonden aan Stichting De WerkFactor, (mede-) oprichter van Re-analyse en lid van de redactie van het tijdschrift Mens & Maatschappij. Ook is hij gastonderzoeker Social Security Reform bij de faculteit Economie van Leiden University en verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is de Nederlandse landenexpert voor het internationale onderzoeksprogramma ‘Determinants of retirement decisions in Europe and the United States: A cross-national comparison of institutional, firm-level and individual factors’ (Mannheim Centre for European Social Research) en is als extern adviseur betrokken bij het RIVM-project ‘Combining resources in health care: how can we prepare our human resources to exploit our technological resources?’. Professor Koster is verbonden aan Tridata als docent en adviseur.

Dr. A. (Anouck) Kluytmans

Anouck Kluytmans studeerde methoden en statistiek aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar studies deed ze ruime ervaring op met onderwijs in onderzoeksmethoden en data-analyse op bachelor-, master- en postgraduate niveau. Ook werkte ze als statistisch en toegepast onderzoeker. In haar proefschrift gebruikte ze statistische modellen, aangevuld door kwalitatieve dataverzameling, om al in een vroeg stadium in te schatten wat de potentiële meerwaarde van medisch-technologische innovaties is. Vanuit dit onderzoek adviseerde ze bovendien publiek-private samenwerkingen hoe zij deze methoden konden toepassen om investeringsbeslissingen te verantwoorden. Tijdens dit promotieonderzoek aan het Radboud umc bleef Anouck actief als docent onderzoeksmethoden en statistiek. Zij zet nu haar expertise op het gebied van onderzoek en data-analyse in om universitair onderwijs te verbeteren. Met haar aansluiting bij Tridata wil Anouck cursisten uit diverse contexten laten ervaren hoe zij zich de rol van onderzoeker en data-analist in korte tijd kunnen aanmeten en hen tools meegeven om praktische vraagstukken zelfstandig te beantwoorden.

Dr. S.(Sunsica) Vujić 

Dr. Vujić is a Senior Researcher at the London School of Economics. She received her Ph.D. degree from the Economics and Econometrics Departments of the Free University in Amsterdam. Her main area of interest is quantitative research on socio-economic questions, in the fields of economics of crime, economics of education, behavioural economics, and health economics, which involve use of large panel and survey data sets. Her other work experience includes posts at the Centre for Economic Performance (CEP) at the London School of Economics, The Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), and ORTEC Finance. She also held lectureship positions at various universities:Free University Amsterdam (statistics, economics and econometrics), University of Freiburg(economics of education), University of Groningen (microeconometrics and statistics). She regularly gives Stata courses for Tridata, Survival Analysis and Panel Data Analysis

Prof. dr. N.(Nick) Zubanov

Dr. Zubanov received his PhD in applied labour economics from Birmingham Business School in 2007. After having worked for 2.5 years at CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis he took up an assistant professor position at the University of Tilburg and at the Erasmus university . He does research and publishes in the areas of personnel and labour economics, where he gained plenty of experience.  Since 2013 is he professor of Management Science and Strategy at Goethe University Frankfurt/ Main. Het regulary gives panel data courses for Tridata and advice on econometrics.

Dr. W. (William) van der Veld

Dr. W. (William) van der Veld is afgestudeerd (cum laude) in Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 promoveerde hij (cum laude) op zijn onderzoek ‘The Survey Response Dissected’. Tot 2007 werkte hij bij de Universiteit van Amsterdam als UD bij de afdeling communicatiewetenschap. Sinds 2007 is hij als methodologisch en statistisch adviseur verbonden aan de faculteit sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek is gericht op de kwaliteit van vragenlijstonderzoek, validatie van vragenlijsten, en structural equation modeling. Hij publiceert regelmatig onderzoeken over deze onderwerpen in peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast ontwikkelde hij software om de kwaliteit van survey vragen te voorspellen en te verbeteren (SQP) en om structurele modellen op een ‘betere’ manier te toetsen (JRule). Hij verzorgt onderwijs op het gebied van statistiek, onderzoekdesigns, en vragenlijstonderzoek.

Dr. P.J.P.M. Versijp

Dr Philippe Versijp studeerde cum laude af in de bedrijfeconomie, richting Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een MPhil aan het Tinbergen Instituut promoveerde hij in 2007 aan de EUR, waar hij vervolgens 6 jaar als universitair docent lesgaf in investments, asset pricing en financiele econometrie. Hij ontving de Top Lecturer Award in 2010, en deed onderzoek naar het modelleren van risico op aandelenmarkten. Sinds 2013 is hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en geeft op ook verschillende faculteiten daarbuiten les, waaronder post-experience programma’s van de Rotterdam School of Management.

Dr. ir. M. (Martin) van der Gaag

Dr. ir. M. van der Gaag promoveerde in 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen / ICS op het onderwerp “Measurement of individualsocial capital” – de operationalisatie en kwantificering van de hulp die mensen uit hun sociale netwerk kunnen verwachten. Hij is universitair docent organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en docent /onderzoeker aan de Saxion Hospitality Business School. Dr. van der Gaag is verbonden aan Tridata als adviseur en docent.

Drs. E. (Edwin de Jonge)

Drs. E(Edwin) de Jonge Drs. E(Edwin) de Jonge Studeerde af in de theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zich enkele jaren the hebben gespecialiseerd in softwareontwikkeling is hij als onderzoeker gaan werken bij het CBS met als specialiteit statistical computing and modeling, data management en data visualisatie. Over dit laatste onderwerp publiceerde Edwin onder andere een paper voor de prestigieuze IEEE VisWeek conferentie. Edwin is expert op het gebied van verschillende programmeertalen waaronder C++, javascript, python en R. In die laatste taal ontwikkelde hij een package wat inmiddels meer dan 120.000 maal per maand wordt gedownload van de CRAN servers. Edwin werkt sinds 2012 als consultant en docent voor Tridata.
Edwin is mede-auteur van het boek ‘Learning R Statistical Computing with Rstudio’ (Packt publishing, 2012) en werkt momenteel, aan een boek over ‘Statistical Data Cleaning with Applications in R’ (te verschijnen bij Wiley). In 2013 gaven zij een tutorial op de grootste R conferentie ter wereld (useR!2013) getiteld “an introduction to data cleaning with R”.

Dr. ir. J.(Jan) van der Laan

Dr. ir. J.(Jan) van der Laan studeerde af op het gebied van signaalverwerking bij de de faculteit technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn promotie op het gebied van medical physics is hij als statistisch onderzoeker werkzaam bij het CBS. Op het CBS houdt hij zich onder andere bezig met statistische analyse en regressietechnieken, data visualisatie en het verwerken en koppelen van grote bestanden. Over deze onderwerken publiceert hij op conferenties en peer reviewed journals. Jan is expert op het gebied van  meerdere programmeertalen waaronder C++, Javascript, D3.js en R. Hij heeft bijdragen geleverd aan meerdere R packages op CRAN. Jan werkt sinds 2015 als consultant en docent bij Tridata.en docent.

A. (Ali) Aouragh (oprichter/ directeur Tridata)

Na zijn studie wiskunde heeft de heer Aouragh gewerkt als docent wiskunde. In 1995 maakte hij de overstap naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 1999 heeft hij het CBS verruild voor een economische denktank waar hij zich bezig heeft gehouden met o.a. het modelleren van economische vraagstukken. De laatste jaren lag het accent op empirische studies waarbij kennis van analysemethoden en -technieken een belangrijke rol speelde.
De heer Aouragh beschikt over expertise om complexe en grootschalige economische modellen te kunnen ontwikkelen en analyseren. Zijn sterkste kanten zijn het resultaat gericht adviseren van onderzoeksinstituten.

Tridata beschikt over een reservoir aan gepromoveerde senior economen, econometristen , psychometristen en wiskundigen die kunnen worden ingezet op projecten binnen hun specialisme, zoals zorg, verzekeringen, productiviteit en innovatie, arbeidsmarkt, energie, telecommunicatie, woningmarkt, infrastructuur en mobiliteit

Back To Top