skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Privacy Policy

Tridata geeft geen informatie aan derden door. De informatie die u ons verstrekt, blijft privé en wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die hieronder worden vermeld.
Tridata waarborgt en respecteert uw privacy, door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in Gedragscode voor Gegevensverwerking.

Gedragscode voor Gegevensverwerking
Tridata verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten. Het verzamelen van gegevens/informatie heeft als doel:

  • aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van tridata
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website
  • het verwerken van inschrijvingen van trainingen/workshops.
  • het verwerken van contactinformatie.
Back To Top