skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

De diensten van tridata

Naast cursussen en trainingen, biedt Tridata onderzoeks- en adviesdiensten. Wij analyseren, verklaren en evalueren. Wij bieden onderzoek en advies op maat van beleidsdoorlichtingen tot strategisch advies, van data- analyse tot het begeleiden van proefschriften. Onze opdrachtgevers zijn onder andere ministeries, gemeenten, provincies, universiteiten, uitvoeringsorganisaties en private opdrachtgevers.

  • Statistisch en methodologisch advies.
  • Analyse, optimalisering en ontwerp van vragenlijsten.
  • Onderzoeksopzet (research design)
  • Audit van onderzoeksrapporten en databases.
  • Beleidsevaluatie, beleidsonderzoek en beleidsontwikkeling

Second opinion, hierin geven wij een gemotiveerd antwoord op de vragen:

  • Zijn de vragen in het eerdere advies/onderzoek goed geformuleerd?
  • Zijn de juiste onderzoeksvragen beantwoord?
  • Is de juiste conclusie van het rapport voldoende onderbouwd?

Recente projecten zijn het ontwerp en de analyse van enquêtes, statistische analyse
van complexe onderzoeksvragen, maken van prognoses, en het ontwikkelen
van wiskundige modellen.

Met behulp van ons rijke aanbod aan statistische en methodologische expertise, kunnen wij onderzoek op maat uitvoeren. Onze onderzoekers kunnen bogen op indrukwekkende publicatielijsten in gerenommeerde wetenschappelijk tijdschriften. Een aantal van hen heeft academische boeken uitgebracht die door universiteiten wereldwijd zijn opgenomen in het onderwijscurriculum. We gebruiken een waaier aan statistische analyses:
variatie-analyse, regressie-analyse, categorische data-analyse, multivariate analyse, survival analyse, psychometrische analyse, clusteranalyse, niet-parametrische analyse, factoranalyse, multi-level analyse en meta-analyse. Voor het analyseren van consumentengedrag gebruiken we onder andere: conjoint-analysis, correspondence analysis, discrete choice analysis, multidimensional scaling, multidemensional preference analysis, taguchi methoden, principle component analysis.

Door de trainingen van Tridata te volgen verwerft u nuttige vaardigheden op het gebied van datamanagement en -opslag.
De afgelopen jaren heeft er op verschillende universiteiten een reeks incidenten plaatsgevonden waardoor duidelijk is geworden dat datamanagement en –opslag cruciaal zijn bij wetenschappelijk handelen. Om de bewustwording rond wetenschappelijke integriteit te bevorderen wordt van onderzoekers bij academische en overheidsinstellingen verwacht dat zij de onderzoeksgegevens bewaren in een format dat vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk blijft op de lange termijn. Dat wil onder andere zeggen dat de scripts (syntax) helder gedocumenteerd moeten zijn. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw beheert circa 90 subsidieprogramma en stelt sinds kort het maken van een datamanagementplan zelfs als voorwaarde voor subsidie.
Tridata heeft de expertise om niet alleen onderzoekers te trainen op het gebied van datamanagement en –opslag, maar kan ook audits uitvoeren om na te gaan of de onderzoeksgegevens op de juiste manier zijn opgeslagen..

Tridata voert audits uit op de voor onderzoek gebruikte databases, houdt publicaties tegen het licht en analyseert deze opnieuw.
Tridata voert de audits niet alleen uit, maar adviseert ook hierin. Wij adviseren organisaties om regelmatig en steekproefsgewijs hun publicaties tegen het licht te houden. De geloofwaardigheid van een academische organisatie wordt niet bedreigd als zij zelf ontdekt dat een onderzoeker de grenzen van integriteit heeft overschreden, maar wel als de organisatie pas handelt als anderen het probleem in de media brengen.

Begeleiding bij het schrijven van proefschriften vindt plaats in overleg met de promotoren en is bedoeld voor promovendi die naast hun baan een proefschrift schrijven om een klankbord te hebben, om te brainstormen en voor proefpromoties. Externe promovendi hebben immers geen collega’s waarmee ze urenlang over hun proefschrift kunnen praten.
De rol van Tridata beperkt zich tot adviseren en het bieden van een helpende hand bij statistische analyses.

De evaluaties en audits die Tridata uitvoert hebben tot doel:

  • het verschaffen van inzicht in de besteding van beschikbare personeelsmiddelen.
  • het verschaffen van inzicht in de kosten en opbrengsten, gerelateerd aan tijdsbesteding en de kwaliteit van de geleverde diensten.

Tridata past wiskundige technieken en modellen uit Operations research toe, om processen binnen organisaties te verbeteren of te optimaliseren.

Data-analyse heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen bij bedrijven, overheid en wetenschapscentra. Het is in onze moderne tijd haast ondenkbaar dat een organisatie een beslissing neemt zonder gedegen data-analyse. Tridata kan helpen om uw personeel uit te rusten met de meest moderne inzichten op het gebied van datamanagement en (statistische) data-analyse. De docenten van Tridata geven cursussen in hun vakgebied. Zij behoren tot de meest toonaangevende specialisten die bij universiteiten en onderzoeksbureaus werkzaam zijn. Om te voorzien in de specifieke behoefte aan kennis op het gebied van statistische analyse, heeft Tridata sectorspecifieke cursussen ontwikkeld. Onderaan de folder treft u een overzicht van de trainingen en cursussen. Op de website treft u het cursusaanbod en een uitgebreide beschrijving.

Maatwerkcursussen worden afgestemd op de specifieke situatie of problematiek van een bedrijf of instelling alsmede op het niveau van de deelnemende medewerkers.
Een goede maatwerkcursus draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. We stemmen het programma volledig af op de wensen van de opdrachtgever en de leerbehoeften van de deelnemers. Door zoveel mogelijk gebruik van eigen data en de inzet van gespecialiseerd docenten, realiseren we een nauwe aansluiting op de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers.
Tridata gaat in gesprek met de opdrachtgever om de opleidingswensen en leerbehoeftes te inventariseren. In het gesprek worden leerdoelen geformuleerd. Na dit gesprek brengt Tridata een offerte uit, met daarin een programmavoorstel en de kosten van de opleiding. Na akkoord van de opdrachtgever start de daadwerkelijke ontwikkeling en voorbereiding van de cursus. Daarvoor is minimaal een periode van zes weken nodig. Gedurende deze periode onderhouden Tridata en opdrachtgever nauw contact.

Maatwerkcursussen worden afgestemd op de specifieke situatie of problematiek van een bedrijf of instelling alsmede op het niveau van de deelnemende medewerkers.
Een goede maatwerkcursus draagt bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. We stemmen het programma volledig af op de wensen van de opdrachtgever en de leerbehoeften van de deelnemers. Door zoveel mogelijk gebruik van eigen data en de inzet van gespecialiseerd docenten, realiseren we een nauwe aansluiting op de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers.
Tridata gaat in gesprek met de opdrachtgever om de opleidingswensen en leerbehoeftes te inventariseren. In het gesprek worden leerdoelen geformuleerd. Na dit gesprek brengt Tridata een offerte uit, met daarin een programmavoorstel en de kosten van de opleiding. Na akkoord van de opdrachtgever start de daadwerkelijke ontwikkeling en voorbereiding van de cursus. Daarvoor is minimaal een periode van zes weken nodig. Gedurende deze periode onderhouden Tridata en opdrachtgever nauw contact.

Back To Top