skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Cursus Process Mining

Doel

Het vakgebied process mining houdt zich bezig met het analyseren van data, gegenereerd tijdens de uitvoering van bedrijfsprocessen. Neem bijvoorbeeld het telefonische helpdesk van een bank. Als een klant naar de bank belt, voert het achterliggende informatiesysteem een aantal initiële stappen uit om te bepalen met welke medewerker de klant wordt doorverbonden. De medewerker op haar beurt voert ook tal van – gedeeltelijk geautomatiseerde – stappen uit om de klant te helpen. Moderne informatiesystemen stellen ons in staat al deze stappen, ook wel activiteiten, op te slaan in een onderliggende data base. Met processminingtechnieken is het mogelijk allerhande vragen te beantwoorden over deze data, en dus ook over het onderliggende proces. Zo kan men met process mining achterhalen hoe het proces er daadwerkelijk uit ziet, of het proces correspondeert met haar specificatie, waar bottlenecks optreden etc. Saillant verschil met conventionele technieken uit bijv. het vakgebied Business Process Management (BPM), zoals stakeholder interviews, is het feit dat process mining data gebruikt die de daadwerkelijke executie van het proces representeert. Met process mining krijgt men dus inzicht in wat er daadwerkelijk gebeurt in het proces, t.o.v. wat men denkt dat er gebeurt in het proces.

Achtergrond

Process mining kent drie basisdisciplines die in de cursus rijkelijk aan bod komen, te weten:

 1. Process Discovery: op basis van de data gaan we op zoek naar een procesmodel dat de data, en dus het proces, adequaat representeert. Binnen process mining worden verschillende formalismen gebruikt om bedrijfsprocessen te beschrijven. In de cursus zullen we stil staan bij BPMN (veelal gebruikt in het bedrijfsleven) en process trees.
 2. Conformance Checking: de meeste bedrijven hebben wel een idee van hoe hun bedrijfsproces er uit ziet. In andere gevallen schrijft bijvoorbeeld een wet of een ISO-standaard voor hoe een proces uitgevoerd moet worden. Conformancecheckingtechnieken stellen ons in staat om te checken of een gegeven procesmodel, bijvoorbeeld op basis van een ISO-standaard, en de data overeen komen met elkaar. De technieken stellen ons ook in staat om te kwantificeren in welke mate het model en de data van elkaar verschillen.
 3. Process Enhancement: vaak blijkt de daadwerkelijke uitvoering van het proces niet in lijn met wat een bedrijf denkt. In sommige gevallen zelfs niet met hoe het zou moeten worden uitgevoerd. Met processenhancementtechnieken proberen we op basis van de data de procesmodellen waarover we beschikken te verbeteren. Ook projecteren we performance-informatie op het model en destilleren we sociale netwerken gebaseerd op de interactie van verschillende resources binnen het proces. We zullen in de cursus de drie basisdisciplines behandelen. Daarnaast zullen verschillende tools aan bod komen waarin verschillende processminingtechnieken beschikbaar zijn.

We zullen kijken naar:

ProM; een open source academische tool waarin de nieuwste processminingtechnieken, direct voortvloeiend uit cutting-edge onderzoek, beschikbaar zijn.

Disco; mature, closed source, process mining tool met een sterke focus op process discovery. De tool stelt de gebruiker ook in staat om verschillende performancestatistieken, gebaseerd op de data, op het ontdekte model te projecteren.

Celonis; relatief nieuwe, closed source, allround process mining tool. Celonis is partner met SAP en “drijft” dusdoende boven de SAP ERP software. Ook bij celonis ligt de focus op process discovery, recentelijk zijn echter ook verschillende conformance en enhancement technieken aan de tool toegevoegd.

RapidProM; Extensie van RapidMiner waarin verschillende algoritmen afkomstig uit ProM zijn ondergebracht. Alhoewel de focus van RapidProM op wetenschappelijke experimenten ligt, wordt de user-interface (RapidMiner) vaak wat prettiger ervaren dan de ProM user-interface.

Naast de theorie bieden we in de cursus ook de mogelijkheid om een (snapshot van) eigen data mee te nemen. Hierdoor kunnen de cursisten hands-on ervaren of processminingtechnieken geschikt zijn voor hun bedrijfsdata.

Inhoud

 • Inleiding
 • Process Discovery
 • Hands-on Process Discovery in ProM
 • Conformance Checking
 • Hands-on Conformance Checking in ProM
 • Process Enhancement
 • Hands-on Process Enhancement in ProM
 • Disco
 • Celonis
 • RapidProM
 • “Bring your own data”-sessie
Back To Top