skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

Inleiding experimentele methoden van de sociale wetenschappen

Doel

Na afloop heeft de cursist kennis van de belangrijkste elementaire onderzoeksmethoden om oorzaak-gevolgrelaties te onderzoeken in de sociale wetenschappen, alsmede hun voor- en nadelen. Tevens is de cursist in staat om de belangrijkste validiteits- en betrouwbaarheidsbegrippen te onderscheiden. en toe te passen in eenvoudige situaties. De cursist kan – anders dan de meeste leken – een onderscheid maken tussen relevante en minder relevante kritieken op zulke onderzoeken.

Inhoud

• Experimenten en causaliteit
• Between-subject versus within-subject designs; validiteit
• Observatie en vragenlijsten; validiteit en betrouwbaarheid

Doelgroep

Personen die hoegenaamd niets van experimentele methoden in de sociale wetenschappen weten, en een inleiding tot de belangrijkste concepten willen.

Vereiste voorkennis

  • Weten wat een gemiddelde is
  • Snappen dat werpen met een munt een toevalsproces is
  • Weten wat het verschil is tussen een waarneming en een theorie

Duur

3 dagdelen, elk onderdeel duurt 1 dagdeel.

Docent

Dr. Jules L. Ellis is cum laude gepromoveerd op een onderwerp in de psychometrie. Sindsdien werkt hij als universitair docent en coördinator Statistiek en Methoden bij de opleiding Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn loopbaan heeft Dr. Ellis zich toegelegd op het geven van statistische adviezen in toegepast onderzoek, zowel binnen als buiten de universiteit. Dr. Ellis heeft tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam, waaronder een 4-tal statistiekboeken. Deze worden gebruikt in het universitaire statistiekonderwijs.

In-company training

Deze training kan intern worden gegeven bij uw organisatie. In overleg past Tridata de training aan uw wensen aan. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Cursusdata

Bij voldoende aanmeldingen start de cursus in overleg met de deelnemers.

Lestijden

De lestijden zijn van 9:15 tot 16:00, met uitloop tot uiterlijk 16:15.

Studiebelasting

Per week kun je rekenen op 8 uur studielast, op de cursusdag zelf. Daarnaast ben je in je vrije tijd per week nog 2-4 uur bezig met de voorbereiding en verwerking van de cursusdag. Dit is afhankelijk van de intensiviteit van de lesstof en jouw eigen opleidingsachtergrond.

Kosten en inschrijving

De kosten bedragen €421 per dagdeel; BTW-vrij.

Plaats

Europalaan 400 | 3526KS Utrecht

Back To Top