skip to Main Content
Instituut voor toegepaste statistiek en data-analyse Geaccrediteerd door de Vereniging voor Statistiek

SPSS cursus Basis (2 dagen)

Doel

De cursus SPSS Basis laat de cursist kennismaken met het analyseren en presenteren van kwantitatieve gegevens met behulp van het statistisch analyseprogramma SPSS. De praktische invalshoek en de handvatten die op deze wijze geboden worden, zorgen voor een eenvoudige vertaling van theorie naar praktijk (werk of studie).

Inhoud SPSS cursus

 • Wat is SPSS en waarvoor dient het?
 • Kennismaking met de Data Editor, Viewer en Syntax Editor
 • Data invoeren
 • Variabelen en labels definiëren
 • Bestanden openen, opslaan, importeren (bijv. vanuit Excel) en exporteren
 • Werken met de Syntax Editor
 • Verkennen van databestanden
 • Omgaan met missende gegevens
 • Bewerken van databestanden (sorteren, koppelen)
 • Bewerken van variabelen (hercoderen en berekenen nieuwe variabelen)
 • Uitvoeren van beschrijvende analyses (o.a. frequentieverdelingen, vergelijking van gemiddelden, kruistabellen)
 • Werken met (tijdelijke) selecties en split file
 • Grafische mogelijkheden
 • Korte theoretische introductie toetsende statistiek
 • Uitvoeren van enkele populaire (eenvoudige) statistische toetsen in SPSS (Chi2-toets, t-toets en correlatie)

Doelgroep

De cursus is geschikt voor cursisten zonder ervaring met andere statistische pakketten en een beperkte of geen statistische kennis. Zie ter oriëntatie ook de cursus SPSS intermediate.  Neem bij twijfel contact met ons op en wij zullen samen met u uitzoeken welke cursus het beste bij uw kennisbehoefte past.

Cursusdata

17 en 24 september 2021

Kosten en inschrijving:

De kosten van de tweedaagse SPSS cursus bedragen € 1275. De cursusprijs is vrijgesteld van BTW (BTW-tarief 0%) en is inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, koffie / thee en lunch en boek.

In-company training

Deze training kan in huis (bij uw organisatie) worden gegeven. In overleg past tridata de cursus aan de wensen van de cursisten . Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Docent

Mw. dr. H. (Heike) Goudriaan studeerde in 2001 af in Statistiek en Meettheorie en in Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot 2005 werkte ze als onderzoeker in opleiding bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving, daarna enkele jaren als Universitair Docent Methoden & Technieken en Statistiek bij de afdeling Criminologie aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is zij als statistisch onderzoeker verbonden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij is verbonden aan Tridata als SPSS docent en consultant op het gebied van kwantitatieve sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden en statistiek.

Vervolgcursus (1)

SPSS cursus intermediate: de vervolgcursus is bedoeld voor cursisten die reeds de introcursus gevolgd hebben en gaat verder waar de introcursus gestopt is.

Vervolgcursus (2)

Cursus toegepaste statistiek en data-analyse: de vervolgcursus is bedoeld voor cursisten die de cursus SPSS basis hebben doorlopen, of dezelfde kennis in andere cursussen hebben opgedcaan.

Back To Top